ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΙΝ.ΚΑ.Λ.

logoTo IN.KA.Λ. είναι ο επίσημος εκπαιδευτικός φορέας του Σ.Ε.Κ.Α., μέσω του οποίου εκπαοδεύονται και πιστοποιούνται οι επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου.

Το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.) αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (Σ.Ε.Κ.Α.) σε θέματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου του Αλουμινίου.

Το ΙΝ.Κ.ΑΛ. ήταν ένας στρατηγικός στόχος του Σ.Ε.Κ.Α. τα τελευταία χρόνια και δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει έναν φορέα έγκυρης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο των δομικών κατασκευών αλουμινίου, διαμορφώνοντας μια νέα κουλτούρα στους ανθρώπους του κλάδου. Η πρόθεσή όλων είναι το ΙΝ.Κ.ΑΛ., να αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης της γνώσης για ολόκληρο τον κλάδο.
Από την έναρξη της λειτουργίας του τον Οκτώβριο του 2008 το ΙΝ.Κ.ΑΛ. έχει ήδη προσδώσει μια νέα δυναμική στην εκπαίδευση των κατασκευαστών και όχι μόνο.
Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης του ΙΝ.Κ.ΑΛ. είναι η δημιουργία ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο των κατασκευών αλουμινίου, το οποίο θα αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου τα επόμενα έτη στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται καθημερινά.
Η επίτευξη του στόχου γίνεται μέσω κατάλληλα δομημένων και εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης (κύκλοι σπουδών) που προσφέρει το ΙΝ.Κ.ΑΛ. Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων κατασκευής και τοποθέτησης, των διοικητικών στελεχών, καθώς και των ίδιων των επιχειρηματιών σε σύγχρονα θέματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την καθημερινότητα της εργασίας τους. Η οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει γίνει με βάση τα διεθνή και αναγνωρισμένα πρότυπα εκπαίδευσης.
Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων του ΙΝ.Κ.ΑΛ. στοχεύει στην απόκτηση ή αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. Είναι προσανατολισμένο στην πρακτική εφαρμογή, την οποία εντάσσει ως οργανικό μέρος στη μαθησιακή διεργασία. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές εμπλέκονται στη μάθηση ατομικά και ομαδικά. Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας καλούνται να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν τη δράση τους, διασφαλίζοντας εν τέλει την ενεργητική συμμετοχή και την αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών τους.
Επικοινωνία:
Ιερολοχιτών 9 18454 Νίκαια
Τηλ.: 210.4945.444, fax: 210.4945443
www.inkal.gr
E-mail:info@inkal.gr

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button