Home » ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ » Κουφώματα » Πυράντοχα συστήματα κουφωμάτων, βασικό στοιχείο της δομικής πυροπροστασίας

Πυράντοχα συστήματα κουφωμάτων, βασικό στοιχείο της δομικής πυροπροστασίας

Με αφορμή το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη Μαρτίου, και εν αναμονή της ψήφισής του, γίνεται στο παρόν άρθρο μια εκτενής αναφορά στα πυράντοχα συστήματα κουφωμάτων, τα οποία συνιστούν βασικό στοιχείο της δομικής πυροπροστασίας.

Της Μαρίας Στεφανούλη,
πολιτικός μηχανικός, εταιρεία ili-Con

Μέχρι σήμερα η πυροπροστασία στα κτίρια στην Ελλάδα καθορίζεται από τον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων» (ΠΔ 71/1988), του οποίου η φιλοσοφία είναι πρωτίστως η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και σε δεύτερο χρόνο και της ανθρώπινης περιουσίας. Τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν την παθητική δομική πυροπροστασία ενός κτιρίου, το οποίο λόγω χρήσης (ξενοδοχείο, εκπαιδευτήριο, νοσοκομείο, κ.ο.κ.) έχει τέτοιου είδους απαίτηση, είναι τα ακόλουθα:

• Χωρισμός του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα
• Οδεύσεις διαφυγής
• Έξοδοι κινδύνου

Είναι εμφανές πως σε όλα τα παραπάνω κοινό παράγοντα συνιστούν τα πυράντοχα συστήματα κουφωμάτων. Βάσει του ισχύοντος μέχρι σήμερα ΠΔ 71/1988: «Πυράντοχο κούφωμα λέγεται κάθε κούφωμα που δοκιμαζόμενο μαζί με τις διατάξεις στήριξής του σε δοκιμασία πυραντίστασης παρουσιάζει έναν καθορισμένο δείκτη πυραντίστασης».

Η κατηγορία πυραντίστασης ενός δομικού στοιχείου, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13501-2, καθορίζεται από την ευστάθεια, τη δομική ακεραιότητα και τη θερμική μόνωση. Στην περίπτωση των συστημάτων κουφωμάτων, καθώς αυτά δεν φέρουν φορτία, είναι καθοριστικά τα κριτήρια της ακεραιότητας και της θερμικής μόνωσης. Επίσης, μπορεί η κατηγοριοποίηση να περιέχει και την προαιρετική παράμετρο της μείωσης της θερμικής ακτινοβολίας. Από την άλλη πλευρά, το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13501-1 αφορά την κατηγοριοποίηση με βάση την αντίδραση των υλικών στη φωτιά και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτή να συγχέεται με την πυραντίσταση.

Ο τελικός δείκτης πυραντίστασης ενός δομικού στοιχείου προσδιορίζεται από το συνδυασμό της κατηγορίας πυραντίστασης, όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω, και του μεγίστου χρόνου (σε λεπτά) για τον οποίο ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας. Ο χρόνος επιλέγεται από έναν κατάλογο προτύπων κατηγοριών χρονικής διαρκείας  (15’, 30’, 45’, 60’, 90’, 120’, 180’, 240’, 360’) και αντιστοιχεί στον μέγιστο χρόνο κατά τον οποίο ικανοποιείται το αντίστοιχο κριτήριο, σύμφωνα με τις μετρήσεις της εργαστηριακής δοκιμής. Όταν υπάρχει συνδυασμός κατηγοριών πυραντίστασης, όπως για παράδειγμα ακεραιότητα (E) και θερμική μόνωση (I), ο δείκτης πυραντίστασης καθορίζεται από τη μικρότερη χρονική διάρκεια στην οποία ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και των δύο κατηγοριών ταυτόχρονα.

Ο όρος πυράντοχο κούφωμα
Όταν για ένα κτίριο, λοιπόν, υπάρχει απαίτηση παθητικής πυροπροστασίας, εισάγεται αυτόματα και η απαίτηση για πυράντοχα συστήματα κουφωμάτων. Ως πυράντοχο κούφωμα νοείται το προφίλ με τον υαλοπίνακα μαζί με τις διατάξεις στήριξής του και τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα, υλικά στεγάνωσης, κ.λπ.), που ως ολοκληρωμένο σύστημα δοκιμάστηκε από διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1363-1 και ΕΝ 1634, έγινε αποδεκτό και έχει κατηγοριοποιηθεί για συγκεκριμένο δείκτη πυραντίστασης βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13501-2.  Σε αυτό το σημείο οφείλουμε  να  επισημάνουμε  πως δεν γίνεται αποδεκτή η χρήση διαφορετικών υλικών από αυτά που έχουν δοκιμαστεί στη συγκεκριμένη δοκιμή πυροπροστασίας, ακόμη και εάν έχουν δοκιμαστεί σε άλλες διατάξεις ή συστήματα. Οι παρεκκλίσεις που επιτρέπονται ως προς τις διαστάσεις και τον τρόπο στήριξης είναι μηδαμινές, προς την πλευρά της ασφαλείας πάντα, και αυτές αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο της έκθεσης δοκιμής.

Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, πως βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1782/63 (ΦΕΚ 210/1-3-2010) ορίζεται για τους υαλοπίνακες –οι οποίοι τοποθετούνται σε ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο, ώστε ως σύνολο να παρέχουν αντίσταση στη φωτιά– να εφαρμόζεται σύστημα βεβαίωσης συμμόρφωσης «1», που σημαίνει πως απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προϊόντος από κοινοποιημένο οργανισμό χωρίς πρόσθετες δοκιμές δειγμάτων λαμβανομένων από την αγορά. Όμως, με την έναρξη εφαρμογής του ΕΝ 16034 από 1/11/2016 και καθολικής εφαρμογής αυτού από 1/1/2019 απαιτείται για τα πυράντοχα συστήματα, εκτός από τα πιστοποιητικά ελέγχου, και εξωτερική εποπτεία από κοινοποιημένο οργανισμό, που θα εκδίδει το απαραίτητο πιστοποιητικό. Με αυτόν τον τρόπο, οι κατασκευαστές λαμβάνουν το CE mark και έπειτα είναι σε θέση να εξάγουν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με την τεχνολογία των κουφωμάτων ολοένα να εξελίσσεται, διατίθεται πλέον στην αγορά ποικιλία συστημάτων, που καλύπτει έως και τις υψηλότερες για κουφώματα απαιτήσεις πυραντίστασης, όπως είναι οι κατηγορίες πυροπροστασίας ΕΙ90 και ΕΙ120. Ο κατασκευαστής έχει στη διάθεση του πυράντοχα προφίλ τόσο από χάλυβα όσο και από άλλα υλικά, σε εξαιρετικά λεπτές διατομές, που δεν μειώνουν καθόλου το αισθητικό αποτέλεσμα της πυράντοχης κατασκευής. Επιπλέον, είναι διαθέσιμα πυράντοχα κουφώματα ολοένα και μεγαλυτέρων διαστάσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία στον αρχιτέκτονα μηχανικό κατά το σχεδιασμό του κτιρίου.

Σήμερα, όμως, τα κτίρια έχουν πολλαπλές απαιτήσεις. Για αυτόν το λόγο η τεχνολογία των πυράντοχων συστημάτων εξελίσσεται και υπάρχουν πλέον πυράντοχα συστήματα που παράλληλα με την πυρασφάλεια προσφέρουν θερμική μόνωση, αντιδιαρρηκτική προστασία και αντιβαλλιστική προστασία. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως εξωτερικά πυράντοχα υαλοπετάσματα, τα οποία επιτρέπουν την κατασκευή γυάλινης όψης με μεγάλο κάνναβο χωρίς κάποια «έκπτωση» στην επίδοση πυραντίστασης.

Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί πως η ελληνική κατασκευαστική αγορά έχει ανάγκη από έναν νέο ενιαίο κανονισμό πυροπροστασίας, ο οποίος θα συμμορφώνεται πλήρως με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, και θα διατυπώνει με σαφήνεια τις απαιτήσεις για ευστάθεια της κατασκευής, περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και του καπνού σε κτίρια, εκκένωση των κτιρίων, επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο κτίριο, αλλά και για επιλογή δομικών προϊόντων και συστημάτων, εφαρμογή και συντήρησή τους. Δουλεύουμε, λοιπόν, όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση, με ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικά ζητήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί επίσημα, όπως για παράδειγμα η εξωτερική μετάδοση της φωτιάς και η εξάπλωσή της από όροφο σε όροφο, ειδικά στην περίπτωση υαλοπετασμάτων.

Πρωτότυπη δημοσίευση: Περιοδικό aluminium magazine (τεύχος Απρίλιος 2017)

Η ili-Con δημιουργήθηκε έπειτα από εμπειρία δύο δεκαετιών και εξειδικεύεται σε θέματα «facade engineering», με πιστοποιημένα συστήματα υαλοθυρών και υαλοπετασμάτων από μεταλλικά προφίλ, με ευρύ φάσμα ειδικών εφαρμογών, που αφορούν την ασφάλεια και προστασία, και συγκεκριμένα πυράντοχες, αντιδιαρρηκτικές και αλεξίσφαιρες κατασκευές.

Η ομάδα της ili-Con, αποτελούμενη από έμπειρους μηχανικούς και δίκτυο πιστοποιημένων κατασκευαστών, έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα σημαντικό αριθμό έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με συμμέτοχη σε διάφορα στάδια υλοποίησής τους (από το σχεδιασμό έως την εκτέλεση) ως:

• Τεχνικοί σύμβουλοι προς developers και αρχιτεκτονικά γραφεία, παρέχοντας τεχνικές συμβουλές και σχεδιαστικές λύσεις, καθώς και προς γενικούς εργολάβους, τόσο στη φάση διαγωνισμών όσο και κατά την εκτέλεση των έργων
• Διανομείς υλικών και τεχνικοί σύμβουλοι σε κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων
• Υπεργολάβοι σε ειδικά έργα

Παράλληλα, η ili-Con συνεργάζεται με τη Saint-Gobain Glass ως σύμβουλος στην προώθηση προϊόντων αρχιτεκτονικού γυαλιού.

x

Check Also

Πυράντοχες υαλόθυρες και πυράντοχα υαλοπετάσματα πολλαπλών επιδόσεων

Οι αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων έχουν ωθήσει την τεχνολογία και την έρευνα ...