ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ»: Δείτε τους δικαιούχους και επικοινωνήστε με τη THEMELIO Software αν έχετε εγκριθεί

Ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα και επικοινωνήστε με τη THEMELIO Software για να διαμορφώσετε το ιδανικό πακέτο προϊόντων για την επιχείρησή σας!

Η αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 21609/06-12-2022 Απόφαση Έκδοσης Αποτελεσμάτων Προσωρινής Βαθμολογικής Κατάταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης του Προγράμματος Ενίσχυσης του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας της ΚτΠ Μ.Α.Ε.: «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» (ΑΔΑ: 63ΓΟ469Η4Σ-Ε07), την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

Στη διεύθυνση beneficiary.digitalsme.gov.gr, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται ή δεν τυγχάνουν χρηματοδότησης με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων του Προγράμματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της Απόφασης Έκδοσης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7.3 «Ενστάσεις» της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφόσον η αίτησή σας έχει εγκριθεί επικοινωνήστε με τη THEMELIO Software. Η εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας θα σας βοηθήσει στη διαμόρφωση του κατάλληλου πακέτου προϊόντων/υπηρεσιών για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Τηλ.: 2109952961 – 2109952962
email: info@themeliosoftware.com

Σχετικά Άρθρα

Back to top button