ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επενδύσεις/προσόψεις κτιρίων: Η σημασία της επιλογής ενός κατάλληλου βαφικού συστήματος

Οι απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής στις προσόψεις των σύγχρονων κτιρίων προϋποθέτουν σήμερα την επιλογή και χρήση υλικών τέτοιων που εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια χρήση τους χωρίς προβλήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους, ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηλιακή ακτινοβολία. Ένας βασικός παράγοντας στα κτίρια είναι αναμφισβήτητα οι επενδύσεις των προσόψεών τους και η επιλογή του κατάλληλου βαφικού συστήματος για τη προστασία και τη διακόσμησή τους.

Στο άρθρο που ακολουθεί, παραθέτουμε έναν ενδιαφέροντα τεχνικό οδηγό, με μορφή ερωταπαντήσεων, για τη σημασία της επιλογής ενός κατάλληλου βαφικού συστήματος στις επενδύσεις (προσόψεις) κτιρίων, γραμμένο από τη Μαρίνα Λάτσα, Quality Control και R&D Manager της Elval Colour, που δίνει τις σωστές απαντήσεις στο συγκεκριμένο θέμα μέσα από τη μεγάλη γκάμα των προσφερόμενων υλικών της Elval Colour.

Γιατί είναι σημαντική η επιλογή του σωστού βαφικού συστήματος;

 1. Για την ανθεκτικότητα: Η χημεία και η δομή των διαφόρων στρώσεων που απαρτίζουν ένα βαφικό σύστημα καθορίζουν την ανθεκτικότητα του συνολικού συστήματος βαφής, σε συνδυασμό πάντα με το επιλεγμένο υπόστρωμα (στην περίπτωση που συζητάμε το αλουμίνιο). Με την ανθεκτικότητα ορίζουμε τον τρόπο συμπεριφοράς της απόχρωσης (αναφορικά με τα αισθητικά χαρακτηριστικά της) με την πάροδο του χρόνου καθώς και την ακεραιότητα της επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η βαφή δεν θα αποκολληθεί από το υπόστρωμα, δεν θα παρουσιάσει ρωγμές, δεν θα εμφανίσει κιμωλίαση ή μικρές φυσαλίδες, που οφείλονται σε οξείδωση του υποστρώματος, και φυσικά ότι το χρώμα δεν θα ξεθωριάσει.
 2. Για τη λειτουργικότητα: Η λειτουργικότητα κάθε βαφικού συστήματος είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος για την επιλογή του εκάστοτε συστήματος. Ένα βαφικό σύστημα μπορεί να έχει ιδιότητες «εύκολου» καθαρισμού (Elval Colour arypon®), να καθιστά την αφαίρεση του graffiti εύκολη υπόθεση (Elval Colour agraphon®), να προσφέρει προστασία από τα μικρόβια (Elval Colour abacton®) ή να έχει υψηλή ή χαμηλή ανακλαστικότητα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου ή του εκάστοτε κτιριακού ή περιβαλλοντικού κανονισμού.
 3. Για την αισθητική: Η υφή και το χρώμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του αποτελέσματος που έχει φανταστεί ένας αρχιτέκτονας. Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί συνήθως το γεγονός ότι συγκεκριμένες υφές και αποχρώσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένα βαφικά συστήματα ή με άλλα λόγια τα διαφορετικά βαφικά συστήματα έχουν διαφορετικά αισθητικά χαρακτηριστικά, όπως υφή, γυαλάδα και φυσικά απόχρωση.

Πώς επηρεάζονται όλες οι παραπάνω παράμετροι;

 1. Ανθεκτικότητα

1.1 Η επιλογή του κράματος αλουμινίου είναι πολύ σημαντική. Τα κραματικά στοιχεία επηρεάζουν όχι μόνο τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κράματος αλλά και την αντοχή του στη διάβρωση.

1.2 Η «σωστή» απολίπανση και παθητικοποίηση επηρεάζει, επίσης, την ανθεκτικότητα του υλικού. Οι ρόλοι αλουμινίου, όπως έρχονται από τη διαδικασία της έλασης , περιέχουν υπολειπόμενα έλαια λίπανσης και οξείδια από την εν λόγω διαδικασία. Αυτά είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν με χημική προσβολή προτού γίνει η εφαρμογή της βαφής, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη πρόσφυση του βαφικού συστήματος πάνω στο αλουμίνιο. Επιπρόσθετα, οι ελεύθερες ρίζες του αλουμινίου πρέπει να παθητικοποιούνται ή να προστατεύονται από τη διάβρωση. Αυτή η χημική διεργασία εκτελείται πάντα αμέσως μετά την απολίπανση. Η σωστή απολίπανση και παθητικοποίηση διασφαλίζουν ότι το υπόστρωμα του αλουμινίου προστατεύεται από τη διάβρωση και ότι είναι έτοιμο να επικαλυφθεί από ένα οποιοδήποτε βαφικό σύστημα.

1.3 Η διαδικασία εφαρμογής του βαφικού συστήματος πρέπει να διεξάγεται υπό αυστηρά ελεγχόμενες και πιστοποιημένες διαδικασίες, με τη χρήση, επίσης, πιστοποιημένων και μόνο πρώτων υλών, από αξιόπιστους προμηθευτές. Επιπρόσθετα, η διενέργεια μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών –και συνεχώς κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (online) αλλά και με μεθόδους δειγματοληψίας (offline) – συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα των προϊόντων.

1.4 Η σωστή επιλογή της χημείας του βαφικού συστήματος σε σχέση με την εφαρμογή επηρεάζει και την ανθεκτικότητα ενός βαφικού συστήματος. Για παράδειγμα, η ιδανική χημική σύνθεση ενός βαφικού συστήματος για ένα κτίριο δίπλα στη θάλασσα στη Μέση Ανατολή θα είναι διαφορετική από τη χημική σύνθεση της βαφής για ένα κτίριο στην κεντρική Ευρώπη, που βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα ή οποιαδήποτε λίμνη και οποιοδήποτε ποτάμι.

1.5 Το πάχος του βαφικού συστήματος και η διαστρωματική του δομή παίζουν, επίσης, έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της βαφής. Για παράδειγμα, το υψηλό πάχος βαφής προσφέρει καλύτερη αντοχή στη διάβρωση, ενώ αντίθετα για μια περιοχή υψηλού UV θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο UV blocker, που συνήθως είναι ένα διαφανές τελικό στρώμα.

 1. Λειτουργικότητα

2.1 Η λειτουργικότητα ενός βαφικού συστήματος είναι άμεσα συνυφασμένη με τη χημική του σύνθεση. Η λύση πρέπει πάντα να παρέχεται από πιστοποιημένους προμηθευτές βαφών, οι οποίοι έχουν ήδη πιστοποίηση και εγγύηση της συγκεκριμένης λειτουργικότητας του βαφικού συστήματος που προσφέρουν. Η Elval Colour έχει ως αρχή πάντα να επαληθεύει, ελέγχει και πιστοποιεί οποιαδήποτε λειτουργικότητα βαφικού συστήματος προτίθεται να προωθήσει στην αγορά.

 1. Αισθητικό αποτέλεσμα

3.1 Απόχρωση: Το αισθητικό αποτέλεσμα επηρεάζεται κατά μεγάλο βαθμό από την απόχρωση που επιλέγεται. Αυτό αποτελεί, κυρίως, ευθύνη του αρχιτέκτονα που σχεδιάζει ένα έργο.

3.2 Γυαλάδα/Στιλπνότητα: Η στιλπνότητα επηρεάζει και αυτή το αισθητικό αποτέλεσμα και καθορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις από τον αρχιτέκτονα.

3.3 Υφή (3D): Οι τελευταίες τάσεις της αγοράς είναι οι απομιμήσεις όχι μόνο της απόχρωσης αλλά και της υφής πέτρας, ξύλου, χαρτιού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της σειράς των βαφικών συστημάτων της Elval Colour Tx, Τr ή 3D, όπως απομιμήσεις κεραμικών, πωρόλιθου και 3D απομιμήσεις ξύλου.

3.4 Mica/Dual χρώματα: Αυτά τα βαφικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την απόχρωσή τους ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης. Για παράδειγμα, από πορτοκαλί σε χρυσό, από χρυσό σε ασημί, από μπλε σε κόκκινο, κ.λπ.

Γιατί η Elval Colour προτείνει πάντα τη σωστή επίστρωση;

 1. Η Elval Colour δημιούργησε μια τέτοια δομή ομάδων πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον αρχιτέκτονα, τον πελάτη και τον developer, αλλά και, παράλληλα, να συμβάλλει ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοούν τις απαιτήσεις του κάθε έργου μέσω διαδραστικών και δημιουργικών συναντήσεων. Συλλέγοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, η τεχνική ομάδα της Elval Colour είναι σε θέση να προτείνει τη βέλτιστη λύση, συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα, το αισθητικό αποτέλεσμα, τη λειτουργικότητα και το κόστος.
 2. Η Elval Colour διαθέτει ευρεία τεχνική γνώση για την εφαρμογή βαφικών συστημάτων. Όλες της οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και διεργασιών είναι πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Το γεγονός ότι η Elval Colour έχει τόσο έντονη εξαγωγική δραστηριότητα –σε περισσότερες από 70 χώρες– και ότι ανταγωνίζεται σε όλη την υφήλιο παρόμοιους παραγωγούς της δίνει το πλεονέκτημα να μπορεί να είναι μια διεθνούς κλάσης εταιρεία στην επίστρωση βαφικών συστημάτων και την παραγωγή σύνθετων πάνελ αλουμινίου. Η Elval Colour έχει εμπειρία πάνω από 40 χρόνια και τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα για πώληση σε περισσότερες από 20 χώρες.

Τι μπορεί να συμβεί αν το βαφικό σύστημα που έχει επιλεγεί δεν είναι το καταλληλότερο;

 1. Αν για παράδειγμα επιλεγεί ένα βαφικό σύστημα σε περιοχή με υψηλή UV ακτινοβολία και δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτικό σε περιοχές με υψηλό UV, το βαφικό σύστημα θα παρουσιάσει κιμωλίαση.
 2. Για τον ίδιο λόγο η απόχρωση θα ξεθωριάσει με το χρόνο.
 3. Εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες παρουσιάζουν υψηλή υγρασία και υπάρχει ταυτόχρονα έντονη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, τότε, εάν δεν εφαρμοστεί το κατάλληλο βαφικό σύστημα, μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα αποφλοίωσης.

Ποια είναι η Elval Colour

Η Elval Colour είναι ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός κατασκευαστής επικαλυμμένων αλουμινίων, που ιδρύθηκε το 1977. Είναι θυγατρική του ομίλου ELVAL, του τμήματος επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου της VIOHALCO. Η Elval Colour προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεων για την κατασκευή επενδύσεων κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των διάτρητων και κυματοειδών φύλλων.

Κύρια προϊόντα της εταιρείας είναι τα σύνθετα πάνελ etalbond®, τα κυματοειδή φύλλα ENF®, σχεδιασμένα για εφαρμογές στέγης ή πρόσοψης, το αλουμίνιο Ydoral®, για βροχοπτώσεις, τα πηχάκια και φύλλα αλουμινίου orofe®, για εφαρμογές στέγης.

Τα προϊόντα Elval Colour προσφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα τυποποιημένων και κατά παραγγελία χρωμάτων, που κατασκευάζονται στο δικό της εργαστήριο ανάμειξης χρωμάτων και εφαρμόζονται σε μία από τις τέσσερις συνολικά γραμμές επίστρωσης, ώστε να ταιριάζουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη/έργου. Με μια πλήρη γκάμα προϊόντων και λύσεων, η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση του αρχιτεκτονικού οράματος, δημιουργώντας καινοτόμους και δημιουργικούς αρχιτεκτονικούς χώρους.

Η Elval Colour είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Coating Coating Association (ECCA), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου (ΕΑΑ), έχει πιστοποιημένα υλικά, σύμφωνα με τα BBA, DIBT, CSTB την UAE Civil Defence, ενώ λειτουργεί σύμφωνα με τα ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 και OHSAS 18001.

Η Elval Colour παραμένει πιστή στο εταιρικό της όραμα, το οποίο είναι να αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο, που προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, βοηθώντας τους στις προδιαγραφές και την επιλογή προϊόντων που καλύπτουν απόλυτα της ανάγκες κάθε έργου/εφαρμογής.

http://www.elval-colour.com

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.