Home » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Επενδύσεις/προσόψεις κτιρίων: Η σημασία της επιλογής ενός κατάλληλου βαφικού συστήματος

Επενδύσεις/προσόψεις κτιρίων: Η σημασία της επιλογής ενός κατάλληλου βαφικού συστήματος

Οι απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής στις προσόψεις των σύγχρονων κτιρίων προϋποθέτουν σήμερα την επιλογή και χρήση υλικών τέτοιων που εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια χρήση τους χωρίς προβλήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους, ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηλιακή ακτινοβολία. Ένας βασικός παράγοντας στα κτίρια είναι αναμφισβήτητα οι επενδύσεις των προσόψεών τους και η επιλογή του κατάλληλου βαφικού συστήματος για τη προστασία και τη διακόσμησή τους.

Στο άρθρο που ακολουθεί, παραθέτουμε έναν ενδιαφέροντα τεχνικό οδηγό, με μορφή ερωταπαντήσεων, για τη σημασία της επιλογής ενός κατάλληλου βαφικού συστήματος στις επενδύσεις (προσόψεις) κτιρίων, γραμμένο από τη Μαρίνα Λάτσα, Quality Control και R&D Manager της Elval Colour, που δίνει τις σωστές απαντήσεις στο συγκεκριμένο θέμα μέσα από τη μεγάλη γκάμα των προσφερόμενων υλικών της Elval Colour.

Γιατί είναι σημαντική η επιλογή του σωστού βαφικού συστήματος;

  1. Για την ανθεκτικότητα: Η χημεία και η δομή των διαφόρων στρώσεων που απαρτίζουν ένα βαφικό σύστημα καθορίζουν την ανθεκτικότητα του συνολικού συστήματος βαφής, σε συνδυασμό πάντα με το επιλεγμένο υπόστρωμα (στην περίπτωση που συζητάμε το αλουμίνιο). Με την ανθεκτικότητα ορίζουμε τον τρόπο συμπεριφοράς της απόχρωσης (αναφορικά με τα αισθητικά χαρακτηριστικά της) με την πάροδο του χρόνου καθώς και την ακεραιότητα της επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η βαφή δεν θα αποκολληθεί από το υπόστρωμα, δεν θα παρουσιάσει ρωγμές, δεν θα εμφανίσει κιμωλίαση ή μικρές φυσαλίδες, που οφείλονται σε οξείδωση του υποστρώματος, και φυσικά ότι το χρώμα δεν θα ξεθωριάσει.
  2. Για τη λειτουργικότητα: Η λειτουργικότητα κάθε βαφικού συστήματος είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος για την επιλογή του εκάστοτε συστήματος. Ένα βαφικό σύστημα μπορεί να έχει ιδιότητες «εύκολου» καθαρισμού (Elval Colour arypon®), να καθιστά την αφαίρεση του graffiti εύκολη υπόθεση (Elval Colour agraphon®), να προσφέρει προστασία από τα μικρόβια (Elval Colour abacton®) ή να έχει υψηλή ή χαμηλή ανακλαστικότητα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου ή του εκάστοτε κτιριακού ή περιβαλλοντικού κανονισμού.
  3. Για την αισθητική: Η υφή και το χρώμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του αποτελέσματος που έχει φανταστεί ένας αρχιτέκτονας. Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί συνήθως το γεγονός ότι συγκεκριμένες υφές και αποχρώσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένα βαφικά συστήματα ή με άλλα λόγια τα διαφορετικά βαφικά συστήματα έχουν διαφορετικά αισθητικά χαρακτηριστικά, όπως υφή, γυαλάδα και φυσικά απόχρωση.

Πώς επηρεάζονται όλες οι παραπάνω παράμετροι;

  1. Ανθεκτικότητα

1.1 Η επιλογή του κράματος αλουμινίου είναι πολύ σημαντική. Τα κραματικά στοιχεία επηρεάζουν όχι μόνο τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κράματος αλλά και την αντοχή του στη διάβρωση.

1.2 Η «σωστή» απολίπανση και παθητικοποίηση επηρεάζει, επίσης, την ανθεκτικότητα του υλικού. Οι ρόλοι αλουμινίου, όπως έρχονται από τη διαδικασία της έλασης , περιέχουν υπολειπόμενα έλαια λίπανσης και οξείδια από την εν λόγω διαδικασία. Αυτά είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν με χημική προσβολή προτού γίνει η εφαρμογή της βαφής, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη πρόσφυση του βαφικού συστήματος πάνω στο αλουμίνιο. Επιπρόσθετα, οι ελεύθερες ρίζες του αλουμινίου πρέπει να παθητικοποιούνται ή να προστατεύονται από τη διάβρωση. Αυτή η χημική διεργασία εκτελείται πάντα αμέσως μετά την απολίπανση. Η σωστή απολίπανση και παθητικοποίηση διασφαλίζουν ότι το υπόστρωμα του αλουμινίου προστατεύεται από τη διάβρωση και ότι είναι έτοιμο να επικαλυφθεί από έ