ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 • Παραγωγή πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου

  Το αλουμίνιο ή αργίλιο παρήχθη, βιομηχανικά, για πρώτη φορά μόλις το 1886. Όπως περισσότερα μέταλλα, έτσι και αυτό βρίσκεται υπό τη μορφή ορυκτών. Από βιομηχανικής πλευράς το πλέον σημαντικό ορυκτό είναι ο βωξίτης, όπου το αργίλιο περιέχεται υπό την μορφή οξειδίων ή ένυδρων οξειδίων (αλουμίνα). Ο βωξίτης για να θεωρείται…

  Περισσότερα
 • Διαδικασία παραγωγής προϊόντων έλασης

  Μία μεγάλη γκάμα προϊόντων στην καθημερινή μας χρήση, προέρχεται από την βιομηχανία έλασης αλουμινίου. Από την διαδικασία της έλασης παράγονται τα πλατέα προϊόντα αλουμινίου, όπως φύλλα, ταινίες, Foil κλπ. Η παραγωγή των προϊόντων έλασης γίνεται, συνήθως, με δύο τρόπους: την θερμή έλαση και την ψυχρή έλαση. Θερμή έλαση: Η πρώτη…

  Περισσότερα
 • Διαδικασία παραγωγής προϊόντων διέλασης

  Η πρώτη ύλη αλουμινίου -κολώνες ή μπιγιέττες- αφού θερμανθεί σε μία θερμοκρασία 480-500oC οδηγείται στην πρέσα. Το θερμό μέταλλο συμπιέζεται μέσα σ’ ένα χώρο που από την μια μεριά είναι κλεισμένος με την μήτρα, η οποία έχει τα αναγκαία ανοίγματα όμοια με το τελικό προφίλ που θέλουμε να παράγουμε, και…

  Περισσότερα
Back to top button