ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

 • Ελληνική Ένωση Αλουμινίου

  Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.), είναι ο κλαδικός σύνδεσμος των βιομηχανιών-βιοτεχνών αλουμινίου στην χώρα μας. Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1985 και έχει ως μέλη της, εταιρείες και συνδέσμους του κλάδου, που δραστηριοποιούνται από την εξόρυξη του βωξίτη, την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, μέχρι και την μεταποίηση του…

  Περισσότερα
 • Π.Ο.Β.Α.Σ.

  Η Π.Ο.Β.ΑΣ. είναι ο επίσημος φορέας των Συνδέσμων των επαγγελματιών του κλάδου. Σκοπός είναι η καλλιέργεια και η διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, η διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, η ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της και η επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Σε πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας η Ομοσπονδία έχει επιτύχει σε…

  Περισσότερα
 • Σ.Ε.Κ.Α.

  Το επίσημο web site του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου περιλαμβάνει πληροφορίες για την δραστηριότητα, τους σκοπούς και τα μέλη του συνδέσμου, το Σήμα Ποιότητας Κατασκευών Αλουμινίου Q. System, καθώς και γενικές πληροφορίες για τις κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου. Ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου» είναι μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος, με έδρα στην Αθήνα,…

  Περισσότερα
 • Σ.Ε.Μ.Α.Σ.

  Το Σ.Ε.Μ.Α.Σ. έχει ως σκοπό την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των Μεταποιητών Αλουμινίου – Σιδήρου με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ (Σ.Ε.Μ.Α.Σ.)…

  Περισσότερα
 • ΕΝ.ΚΑ.Σ.

    Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Κατασκευαστών Αλουμινίου Σιδήρου Νίκαιας – Κορυδαλλού, που είναι ο παλαιότερος συνδικαλιστικός φορέας των κατασκευαστών κουφωμάτων. Η ΕΝ.ΚΑ.Σ ιδρύθηκε το 1977 στην Νίκαια Αττικής, με σκοπό την συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου μας και με στόχο την καλύτερη επίλυση αυτών. Στην προσπάθεια μας αυτή…

  Περισσότερα
Back to top button