ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΣυνεντευξεις

Elval Colour: “Λειτουργώντας με γνώμονα το περιβάλλον”

Ο δ/ντης εργοστασίου της Elval Colour, Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος σε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο “Aluminium Magazine” αναλύει τις δράσεις και επενδύσεις στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία για να είναι μία από τις πλέον περιβαλλοντολογικά φιλικές στον κλάδο αλουμινίου.

Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή σύνθετων πάνελ αλουμινίου συντελούν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της βιομηχανικής παραγωγής. Ο Διευθυντής Εργοστασίου της Elval Colour, Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία βελτιώνει τη βιωσιμότητα των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων της.

  • Κύριε Αλεξανδρόπουλε, ποιος είναι ο ρόλος σας στην Elval Colour;

Ως διευθυντής εργοστασίου είμαι υπεύθυνος κυρίως για την υγεία και την ασφάλεια, τα περιβαλλοντικά θέματα, τις νέες επενδύσεις, τη συντήρηση και την παραγωγή. Παρακολουθώντας και βελτιώνοντας κάθε διαδικασία παραγωγής, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

  • Μπορείτε να μας κάνετε μια επισκόπηση των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής της Elval Colour;

Παράγουμε βαμμένους ρόλους και φύλλα αλουμινίου για πολλές εφαρμογές στην κατασκευή κτιρίων και όχι μόνο, καθώς και σύνθετα πάνελ αλουμινίου (ACPs). Τα σύνθετα πάνελ αλουμινίου είναι σάντουιτς από δύο φύλλα αλουμινίου με έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από οργανικά είτε από ανόργανα υλικά.

Σε συνεχείς γραμμές παραγωγής, η Elval Colour παράγει τα σύνθετα πάνελ αλουμινίου που μπορεί να έχουν πυρήνα είτε πολυαιθυλενίου (PE), είτε ενισχυμένο με επιβραδυντικά πυρκαγιάς ή άκαυστο. Η εμπορική ονομασία των σύνθετων πάνελ αλουμινίου της Elval Colour είναι etalbond®. Πρόκειται για μία σειρά προϊόντων που έχουν διάφορες εφαρμογές όπως εξωτερικές επενδύσεις κτιρίων (etalbond® PE, etalbond® FR, etalbond® A2), εφαρμογές εταιρικής ταυτότητας και διαφήμισης (etalbond® d3,d2,d1) κ.λπ.

  • Ποια είναι τα ιστορικά περιβαλλοντικά προβλήματα στη βιομηχανία βαφής ρόλων αλουμινίου;

Η βιομηχανία αλουμινίου, όπως και κάθε βιομηχανικός τομέας, έχει αντιμετωπίσει πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διαχείριση έχει καταστεί πρωταρχικό μέλημα. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, καθώς η χρήση νερού αποτελεί το κύριο μέσο ψύξης σε διάφορα στάδια της βαφής του αλουμινίου, όπως κατά τη διεργασία απολίπανσης και ψύξης των βαμμένων επιφανειών.

Οι διαδικασίες ανακύκλωσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής αλουμινίου, όπως αυτή της Elval Colour, λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος όπου γίνεται πλήρης διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Είμαστε υπερήφανοι που το εργοστάσιο της Elval Colour είναι το πρώτο με μηδενικές εκπομπές υγρών αποβλήτων εδώ και δέκα χρόνια.

Μία άλλη πρόκληση είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών οργανικών ενώσεων. Η ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση φούρνων είναι σημαντική, ενώ οι εκπομπές που προέρχονται από την εξάτμιση των διαλυτών που περιέχονται στα διάφορα στρώματα βαφής μειώνονται με την πλήρη καύση τους και την επαναχρησιμοποίηση της θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση του φρέσκου αέρα που εισέρχεται στους φούρνους βαφής. Αυτό καθιστά τη βαφή αλουμινίου σε συνεχείς γραμμές την πλέον ενεργειακά αποδοτική διαθέσιμη μέθοδο βαφής, καθώς χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για την καύση των διαλυτών και την ανάκτηση θερμότητας.

Ένα άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα που σχετίζεται με την υγρή βαφή αλουμινίου είναι η διαδικασία παθητικοποίησης του μετάλλου πριν από τη βαφή, κάτι που είναι απαραίτητο για την προστασία του μετάλλου από την οξείδωση. Σε αυτή τη διαδικασία, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν ενώσεις εξασθενούς χρωμίου (CrVI). Επειδή το CrVI είναι καρκινογόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις, αναπτύσσονται τεχνολογίες χωρίς CrVI και η βιομηχανία χρησιμοποιεί ήδη εναλλακτικά της ένωσης αυτής για την παθητικοποίηση μετάλλων. Η χρήση του χρωμίου γενικά αναμένεται να απαγορευθεί από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ.

  • Πώς προστατεύει το etalbond® A2 το περιβάλλον;

Τα σύνθετα πάνελ αλουμινίου etalbond® A2, έχουν έναν ειδικά ανεπτυγμένο πυρήνα που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού EN 13501-1, προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί ως κλάση Α2. Αυτό σημαίνει ότι περιέχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανόργανων ενώσεων σε σχέση με το οργανικό τμήμα του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υλικό να έχει πολύ χαμηλή θερμογόνο δύναμη αναλογικά με το βάρος του.  Η μικρή περιεκτικότητα του υλικού σε πολυμερές καθιστά το προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Επιπλέον, οι ανόργανες ενώσεις που χρησιμοποιούνται προέρχονται ως επί το πλείστον από τη φύση (φυσικά ορυκτά), τα οποία και δεν απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία και κατά συνέπεια έχουν μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

  • Τι είναι η προστατευτική επίστρωση Arypon®;

Το Arypon είναι ένα είδος διαφανούς βερνικιού που μπορεί να εφαρμόζεται πάνω από οποιαδήποτε στρώση βαφής. Πρόκειται για ένα είδος εξειδικευμένης βαφής που έχει αναπτυχθεί με νανοτεχνολογία και επιτρέπει / διευκολύνει την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μπορεί να έχουν κολλήσει στην επιφάνεια, είτε με το βρόχινο νερό είτε με τη βοήθεια της πρωινής υγρασίας που ρέει επάνω στην επιφάνεια. Η επιφάνεια καθίσταται υδρόφιλη και επομένως το νερό τη διαβρέχει ολόκληρη και αφαιρεί τη συσσωρευμένη βρωμιά από το κτίριο. Με αυτή την αρχή λειτουργίας διατηρείται η επιφάνεια καθαρή και, κατά συνέπεια, απαιτείται λιγότερο νερό  για τον καθαρισμό του κτιρίου, μειώνοντας το κόστος συντήρησης.

  • Πώς λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που είναι εγκατεστημένη στη μονάδα παραγωγής σύνθετων πάνελ και γιατί είναι σημαντική;

Η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η οποία είναι εγκατεστημένη στη μονάδα παραγωγής σύνθετων πάνελ αλουμινίου, επεξεργάζεται το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του εξοπλισμού παραγωγής. Αρχικά πραγματοποιείται κροκίδωση των αιωρούμενων στερεών και οργανικών μορίων και στη συνέχεια αυτά διαχωρίζονται από τον υγρό φορέα τους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται  φιλτρόπρεσσα συνεχούς λειτουργίας. Το επεξεργασμένο νερό που παράγεται επαναχρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής, ελαχιστοποιώντας τους χρησιμοποιούμενους φυσικούς πόρους.

  • Πώς μειώνει η εταιρεία την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας;

Καταρχήν, όπου είναι δυνατόν χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο αντί για ηλεκτρικό ρεύμα. Για παράδειγμα, όλοι οι νέοι φούρνοι παραγωγής μας -που κατασκευάστηκαν το 2016- έχουν σχεδιαστεί με καυστήρες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε διεξοδική ανάλυση όλων των ηλεκτρικών φορτίων. Μετά από αυτό, εγκαταστήσαμε ηλεκτρικούς πίνακες με συστοιχίες πυκνωτών και φίλτρων για να βελτιώσουμε τον συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης (συνημίτονο).

Δεύτερον, μειώνουμε τα συνολικά επίπεδα των αρμονικών που προκαλούνται από τα μη γραμμικά φορτία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, μετά από αυτή την επένδυση, επήλθε σημαντική βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας του εργοστασίου κατά 10%. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των παραδοσιακών λαμπτήρων με LED και την εξάλειψη των διαρροών πεπιεσμένου αέρα στα δίκτυα αέρος.

  • Πώς έχει επιτύχει η Elval Colour το ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων;

Για όλα τα προϊόντα μας έχουν αναπτυχθεί περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων (EPD) και αναλύσεις κύκλου ζωής (LCA) από διαπιστευμένους και ευρέως αναγνωρισμένους φορείς. Η εταιρεία έχει λάβει πληθώρα βραβείων περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Επίσης, στα άμεσα σχέδιά μας είναι να υιοθετήσουμε το πρότυπο εξοικονόμησης ενεργειακής κατανάλωσης, ISO 50001, για την παρακολούθηση των στόχων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά τρόπο διαφανή και οργανωμένο. Καθώς η οργάνωση της παραγωγής μας είναι πλήρως καθετοποιημένη, ξεκινώντας από τη χύτευση μέχρι την τελική παραγωγή του σύνθετου πάνελ, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας ακριβή πληροφορία για το ποσοστό των επαναχρησιμοποιούμενων υλών (recycled content) στο τελικό προϊόν (σύνθετο πάνελ).

Αυτό διευκολύνει τους πελάτες μας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) για το κτίριό τους. Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα προϊόντα της Elval Colour έχουν αποκτήσει πρόσφατα την πιστοποίηση Green Label της Σιγκαπούρης και έχουν χαρακτηριστεί ως “recommended” από τη BVD Σουηδίας.

  • Γιατί οι πελάτες πρέπει να προτιμήσουν την Elval Colour;

Η Elval Colour έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής με πλήρη γκάμα προϊόντων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην επένδυση κτιρίων και στα σύνθετα πάνελ αλουμινίου (ACP) και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία που έχουν πολύ λίγες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει στους πελάτες τις τεχνικές λύσεις καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων της συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσής τους.

Αναδημοσίευση από το τεύχος Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 του “Aluminium Magazine”.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.