ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Μόνο οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών θα εκπίπτουν από τον φόρο!

Μισή “κολοτούμπα” της κυβέρνησης στο θέμα της έκπτωσης των δαπανών για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, από τις προεκλογικές της αλλά και τις μετεκλογικές της αναγγελίες και δεσμεύσεις. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση από τις 8/11, προβλέπεται ότι μόνο οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών θα εκπίπτουν από τον φόρο σε ποσοστό 40% και ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, ενώ στην αρχή οι δεσμεύσεις όπως και η αναγγελία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μιλούσαν για το σύνολο των δαπανών.

Το γεγονός αυτό, μειώνει σημαντικά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στην αγορά για την τόνωση των εργασίων ανακαίνησης και αναβάθμισης κατοικιών, αφού το πραγματικό όφελος σε μία σχετική δαπάνη υπολογίζεται να είναι μόνο στο 10-15% περίπου της αξίας της.

Το μέτρο αυτό θα φέρει κάποια “αναστάτωση” στους επαγγελματίες του κλάδου και στον τρόπο τιμολόγησης των εργασιών αντικατάστασης κουφωμάτων, αφού πλέον θα πρέπει να τιμολογούνται χωριστά τα υλικά από την εργασία. Το πως θα γίνεται δε αυτό, αναμένεται να καθοριστεί με ξεχωριστές αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως αναφέρει το άρθρο 16 του φορολογικού νομοσχεδίου. που το παρουσιάζουμε παρακάτω.

Άρθρο 16
Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

1. Μετά το άρθρο 39 Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 39 Β ως εξής:
«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών,
αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
3. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 39, μέχρι και την 31.12.2026.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται από 1.1.2020 και μετά.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.