ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΣυνεντευξεις

Δρ. Στ. Λαμπρακόπουλος: Στόχος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του κλάδου

Ο Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Πιστοποιήσεων στην ΠΟΒΑΣ κάνει μία αποτίμηση της διετούς λειτουργίας των προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης που τρέχουν στον κλάδο και αναλύει τα πλάνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το μέλλον.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κατασκευαστών Αλουμινίου & Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ) έχει εστιάσει στον τομέα της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου περισσότερο από μία δεκαετία. Σκοπός είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανθρώπων που εργάζονται στον κλάδο των αρχιτεκτονικών κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου.

Του Δρ. Στέλιου Λαμπρακόπουλου

Του Δρ. Στέλιου Λαμπρακόπουλου

Υπεύθυνου Εκπαίδευσης & Πιστοποιήσεων ΠΟΒΑΣ

Τα τελευταία 2 έτη η ΠΟΒΑΣ έχει αναπτύξει εξειδικευμένα προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε άμεση συνεργασία με το Europa THE LAB, την Architectural Aluminium Academy, το EXALCO EDUCATIONAL institute και το ELVIAL TRAINING CENTRE, προσπαθώντας να επιτευχθεί μία ολιστική βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι να τροφοδοτήσουν τους εργαζόμενους του κλάδου με τα απαραίτητα εφόδια για την ορθή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας για συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα καλλιεργείται η κουλτούρα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με επάρκεια τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μέσω αυτής της νέας κουλτούρας αναμένεται να επιτευχθεί τόσο η αναβάθμιση του μοντέλου λειτουργίας, όσο και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Τα προγράμματα έχουν χρονική διάρκεια 50 ωρών, καλύπτοντας αρκετές και σημαντικές θεματικές ενότητες. Εκτός από τις πολύτιμες γνώσεις που αποκτά και τις δεξιότητες που αναπτύσσει, στον εκπαιδευόμενο δίδεται το έναυσμα να ασχοληθεί περαιτέρω σε όσες θεματικές ενότητες πιστεύει ότι υστερεί ή παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτόν.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, το οποίο εμπλουτίζεται από μία σειρά μελετών περιπτώσεων. Η καινοτομία των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι ότι πρώτη φορά συνδυάζεται η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ένα εκπαιδευτικό πακέτο, ενώ υπάρχει ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρητικού και πρακτικού μέρους.

Τέλος, μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων δίδεται η δυνατότητα στους κατασκευαστές να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, που πρόκειται να διεξαχθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, την ΕΕΑ-ΑΜΚΕ.

Τι αναφέρει στο “Aluminium Magazine” o Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του “Aluminium Magazine” στην εκπαίδευση, ο Δρ. Λαμπρακόπουλος, ως ο πλέον αρμόδιος για το θέμα, μοιράστηκε τις απόψεις του με το κοινό του ιστορικού κλαδικού περιοδικού σχετικά με την πορεία των προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και των μελλοντικών πλάνων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Ακολουθεί η άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Δρ. Λαμπρακόπουλου.

  • Δρ. Λαμπρακόπουλε, μετά την πάροδο σχεδόν δύο ετών από την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες του κλάδου, κρίνετε ότι οι αρχικοί στόχοι επετεύχθησαν; Πώς ήταν η ανταπόκριση των κατασκευαστών;

Όπως αναφέρατε, έχουν ήδη περάσει 2 έτη από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων στον κλάδο. Η ανταπόκριση και η αποδοχή από τους ανθρώπους στον κλάδο υπήρξε πολύ μεγάλη. Ο κλάδος έτη πάντα έκανε προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι γίνεται μία συλλογική και πιο σωστά οργανωμένη προσπάθεια να αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι άκρως ενθαρρυντικά και ο κλάδος έχει αγκαλιάσει τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι αρχικοί στόχοι που είχαμε θέσει έχουν επιτευχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ήδη έχουν παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα 600 άτομα από όλη την Ελληνική επικράτεια.

«…Οι κατασκευαστές επιθυμούν περισσότερη εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα, όπως π.χ. η κοστολόγηση των κατασκευών, οι σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης, το marketing, η σήμανση CE κ.ά…»

Η ανταπόκριση των κατασκευαστών είναι θετική, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις αξιολογήσεις που γίνονται με τη λήξη του κάθε προγράμματος. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς ζητούν περισσότερες ώρες εκπαίδευσης, ειδικά στο πρακτικό μέρος, ενώ το προτείνουν ανεπιφύλακτα και σε συναδέλφους και συνεργάτες τους.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερα του ενός άτομα από την ίδια εταιρεία που έρχονται να παρακολουθήσουν έναν επόμενο κύκλο, έπειτα από σύσταση κάποιου που το έχει παρακολουθήσει. Αυτό μας δίνει τη δύναμη, σε όσους ασχολούμαστε με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση αυτών.

  • Με την εμπειρία σας στον χώρο της εκπαίδευσης, ποιοι τομείς θεωρείτε ότι χρήζουν βελτίωσης για τη δημιουργία μίας ακόμη καλύτερης εκπαιδευτικής εμπειρίας;

Η εκπαίδευση είναι μία συνεχής διαδικασία που στόχο έχει να βελτιώσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευομένων. Όπως αναφέρθηκε, οι εντυπώσεις από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι άκρως ενθαρρυντικές. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, αλλά να μας δίνει το έναυσμα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι.

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν γίνει μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Πολλές από αυτές προέρχονται από τις υποδείξεις των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης με την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος.

Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θα μπορούσα ενδεικτικά να αναφέρω ότι τα μαθήματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο διαδραστικά και συμμετοχικά, ειδικά στα θέματα της πρακτικής εξάσκησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η ένταξη ακόμη περισσότερων μελετών περιπτώσεων στις διάφορες θεματικές ενότητες, θα εμπλέξει περισσότερο τους συμμετέχοντες, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της κάθε ενότητας.

  • Τι περιλαμβάνει το πλάνο της ΠΟΒΑΣ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουν σε συνεργασία με εταιρείες του κλάδου; Τι καινούργιο να περιμένουμε;

Ο βασικός στόχος είναι να εκπαιδευτούν όσο το δυνατό περισσότεροι εργαζόμενοι μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, αποκτώντας έτσι τα κατάλληλα εφόδια για τις καθημερινές εργασίες που εκτελούν. Έχουν εκπαιδευτεί αρκετοί εργαζόμενοι του κλάδου, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό δυναμικό, το οποίο θα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδρομή.

Άλλωστε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η έλλειψη σωστά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Καθώς οι προοπτικές της Ελληνικής αγοράς στον κλάδο μας είναι θετικές για την επόμενη πενταετία τουλάχιστον, το πρόβλημα δυστυχώς αναμένεται να ενταθεί. Επιπροσθέτως, οι απαιτήσεις των προϊόντων σε θέματα κατασκευής και εγκατάστασης έχουν αυξηθεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπαιδευτεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.

Για το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να σχεδιάσουμε νέα εξειδικευμένα προγράμματα μικρότερης χρονικής διάρκειας, τα οποία θα εστιάζουν σε θεματολογίες οι οποίες διδάσκονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα των 50 ωρών, αλλά δεν έχουν αναλυθεί σε βάθος. Σε αυτό μας ωθεί και ζήτηση από τους κατασκευαστές που έχουν ολοκληρώσει τους κύκλους σπουδών και επιθυμούν περισσότερη εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα, όπως π.χ. η κοστολόγηση των κατασκευών, οι σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης, το marketing, η σήμανση CE κ.ά.

«…Το 2024-2025 αναμένεται να λειτουργήσει Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα απευθύνεται σε απόφοιτους Γυμνασίου κατ’ ελάχιστον και η διάρκεια φοίτησης θα είναι διετής…»

Πάντα θα εστιάζουμε στις ανάγκες των κατασκευών και θα προσπαθούμε να τους κρατάμε ενήμερους σε οτιδήποτε νέο υπάρχει ή πρόκειται να έρθει. Οι αλλαγές που θα συμβούν στον κλάδο και στα προϊόντα το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι σημαντικές, οπότε πιστεύουμε ότι πάντα θα υπάρχουν επιμέρους θεματολογίες, στις οποίες θα χρειαστεί να σχεδιαστούν και να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενσωμάτωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν από το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου.

Τέλος θέλω να αναφερθώ σε μία νέα προσπάθεια η οποία ξεκινάει από την ΠΟΒΑΣ και αφορά τη λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συγκεκριμένη σχολή που αναμένεται να λειτουργήσει κατά το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, θα απευθύνεται σε απόφοιτους Γυμνασίου κατ’ ελάχιστον και η διάρκεια φοίτησης θα είναι διετής. Βασικός μας στόχος είναι να προσελκύσουμε νέους στον κλάδο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το έλλειμα σε ανθρώπινο δυναμικό και η ηλικιακή γήρανση, δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση και νέες προοπτικές στον κλάδο.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.