ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαδικασία παραγωγής προϊόντων διέλασης

Η πρώτη ύλη αλουμινίου -κολώνες ή μπιγιέττες- αφού θερμανθεί σε μία θερμοκρασία 480-500oC οδηγείται στην πρέσα. Το θερμό μέταλλο συμπιέζεται μέσα σ’ ένα χώρο που από την μια μεριά είναι κλεισμένος με την μήτρα, η οποία έχει τα αναγκαία ανοίγματα όμοια με το τελικό προφίλ που θέλουμε να παράγουμε, και από άλλη από το έμβολο της πρέσας.

Το προφίλ μετά την έξοδό του από την μήτρα, ψύχεται με την βοήθεια ανεμιστήρων και αφού ευθυγραμμισθεί κόβεται στα επιθυμητά μήκη. Το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η γήρανση. Το προφίλ οδηγείται σε φούρνο και παραμένει μια ορισμένη θερμοκρασία για μια χρονική περίοδο. Με την γήρανση επιτυγχάνουμε τα τελικά μηχανικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Γραμμή παραγωγής προφίλ
Γραμμή παραγωγής προφίλ

ΚΡΑΜΑ

Η ακριβής χημική σύσταση καθώς και τα μηχανικά χαρακτηριστικά των κραμάτων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στη διέλαση, προσδιορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ ή ΕΛΟΤ ΕΝ. Τα συνήθη κράματα που χρησιμοποιούνται στη διέλαση για την παραγωγή επιμήκων προϊόντων αλουμινίου είναι τα διεθνώς γνωστά 6060, 6061,6063 και 6082, των οποίων η ακριβής χημική σύνθεση περιγράφονται στα πρότυπα ΕΝ 573 1,2,3.

1extru001227
Σχηματική παράσταση εμβόλου πρέσας παραγωγής προφίλ

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των προϊόντων διέλασης αναφέρονται, κυρίως, στο όριο θραύσης μετά από την δοκιμασία εφελκυσμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10002 και στη δομική σκληρότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ – (σε κλίμακα BRINELL. Τα παραπάνω μηχανικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την χημική σύσταση του κράματος αλουμινίου που χρησιμοποιείται καθώς και από τον τύπο της θερμικής επεξεργασίας (π.χ. τεχνητή γήρανση).

ΡΑΒΔΟΣ (Bar): Προϊόντα διέλασης ή όλκησης με κυρτή διατομή σταθερή σε όλο το μήκος της που μπορεί να είναι κυκλική, τετραγωνική, ορθογωνική ή κανονική πολυγωνική τα οποία παραδίνονται σε ευθύγραμμα μήκη.

Σχηματική παράσταση μερών πρέσας παραγωγής προφίλ
Σχηματική παράσταση μερών πρέσας παραγωγής προφίλ

ΜΟΡΦΟΡΡΑΒΔΟΙ (ΠΡΟΦΙΛ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: Είναι προϊόντα διέλασης με πλήρη και σταθερή διατομή οποιοδήποτε σχήματος που παράγονται σύμφωνα με σχέδια ή μοντέλα και παραδίνονται σε ευθύγραμμα μήκη.

ΜΟΡΦΟΡΡΑΒΔΟΙ (ΠΡΟΦΙΛ) ΣΩΛΗΝΩΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: Είναι προϊόντα διέλασης ή όλκησης, σταθερής σωληνωτής διατομής με οποιαδήποτε εξωτερική μορφή με μιά ή περισσότερες εσωτερικές κοιλότητες τα οποία παραδίδονται σε ευθύγραμμα μήκη.

ΣΥΡΜΑΤΑ: Ειναι προϊόντα διέλασης ή όλκησης με πλήρη κυρτή διατομή, σταθερή σε όλο το μήκος της που μπορεί να είναι κυκλική, τετραγωνική, ορθογωνική ή κανονική πολυγωνική, τα οποία παραδίνονται σε στεφάνια ή σε κουλούρες.

ΣΩΛΗΝΕΣ: Είναι προϊόντα διέλασης ή όλκησης με σταθερή σωληνωτή διατομή που μπορεί να είναι κυκλική, ελλειπτική, τετραγωνική ή ορθογωνική με σταθερό πάχος τα οποία παραδίνονται σε κουλούρες ή σε μπομπίνες.

Πηγή: “Aluminium Magazine” 

Back to top button