ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

ΠΟΒΑΣ: Εκπαίδευση κατασκευαστών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

 

 

povas_upswing

Η ΠΟΒΑΣ, συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος UPSWING BUILD UP SKILLS, πρόκειται να υλοποιήσει τρία πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης αλουμινοσιδηροκατασκευαστών σε συνεργασία με το ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ που αποτελεί εταίρο του προγράμματος.

Ο κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, το διάστημα Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016. Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου θα είναι 30 ώρες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης θα ακολουθήσει πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διεθνής πρακτικές πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις υψηλού επιπέδου στο θεματικό αντικείμενο που θα διδάξουν αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πριν από την κατάρτιση των αλουμινοσιδηροκατασκευαστών θα προηγηθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτών (θεωρητική και πρακτική), την οποία πρόκειται να διεξάγει ο επιστημονικός σύμβουλος της ΠΟΒΑΣ δρ Στέλιος Λαμπρακόπουλος για λογαριασμό του ΕΜΠ, που είναι εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος.

Οι εταίροι του έργου UPSWING BUILD UP SKILLS είναι το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το ΤΕΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button