ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον: Κατεβάστε το ΦΕΚ με την προκήρυξη του προγράμματος

Νόμος του Κράτους είναι πλέον το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2017 και το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο ΦΕΚ αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και όλα τα παραρτήματα με τα απαραίτητα υποδείγματα για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, “το Πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» έχει στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.”

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 292,18 εκ. € (248,06 εκ. ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- και ενδεχομένως και 44,12 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το ΦΕΚ με την προκηρυξη του προγράμματς, τον οδηγό και όλα τα παραρτήματα.

Δείτε τον συνοπτικό οδηγό του προγράμματος.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button