ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

AkzoNobel: Η βαφή με πούδρες Ιnterpon D2525 συνεισφέρει στην πιστοποίηση κτιρίων κατά LEED

Τα χρώματα πούδρας Interpon της AkzoNobel έχουν πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, καθοριστικά για τη ραγδαία τους εξάπλωση. Χαρακτηρίζονται από απουσία βλαβερών οργανικών διαλυτών, ενώ ανακτούνται συνεχώς στην εγκατάσταση βαφής, παράγοντας σχεδόν μηδενικά απόβλητα.

Επιπλέον, χάρη στο πρόγραμμα για την αειφόρο διαχείριση των προϊόντων της, η AkzoNobel έχει βραβευθεί το 2015 με το European Responsible Care Award από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Χημικών Βιομηχανιών (CEFIC) και τον Σύνδεσμο των Διεθνών Παραγωγών Χημικών (AICM). Παράλληλά η εταιρεία καταλαμβάνει συστηματικά την 1η θέση του Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε 350 άλλες εταιρείες στην κατηγορία των υλικών.

Στην AkzoNobel εφαρμόζεται η στρατηγική “PlanetPossible” που εστιάζει στη ριζική αποτελεσματικότητα των πρώτων υλών και της ενέργειας που καταναλώνεται. Από το 2015 η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την ανάλυση του κύκλου ζωής των αρχιτεκτονικών πουδρών βαφής Interpon D, συντάσσοντας την πιστοποιημένη περιβαλλοντική τους δήλωση τύπου ΙΙΙ, EPD®, κατά ISO 14025, με πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα Lars-Gunnar Lindfors σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες ver.2.01 18/09/2013 και PCR 2014:10 UNCPC 3511 Paint and varnishes and related products ver. 1.0 17/04/2014:

Όλο το αναλυτικό κείμενο της πιστοποίησης EPD® καθώς και το Climate Declaration των Interpon D είναι διαθέσιμα στο www.environdec.com.

H EPD® (Environmental Product Declaration) είναι μία επικυρωμένη και εγγεγραμμένη δήλωση, διεθνώς αναγνωρισμένη, η οποία παρέχει διαφανή, ποσοτικοποιημένα και συγκρίσιμα δεδομένα για τον κύκλο ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος. Ο βασικός στόχος κάθε τέτοιας δήλωσης προϊόντος είναι να παρέχει αξιόπιστες, συγκρίσιμες και πιστοποιήσιμες πληροφορίες για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που καλύπτουν όλον τον κύκλο ζωής τους.

Το  LEED (Leadership in Energy & Environmental Design ) είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης του US Green Building Council που αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικά καλύτερες πρακτικές κατασκευής. Για να αποκτήσουν την πιστοποίηση LEED, τα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα και να λάβουν βαθμούς (points) που αντιστοιχούν σε διάφορα επίπεδα πιστοποίησης. Η συνολική αξιολόγηση βασίζεται στο άθροισμα των βαθμών ως προς την αειφορία.

Η χρήση των πουδρών Interpon D,  χάρη στην πιστοποίηση EPD, προσφέρει LEED points ανά σειρά Interpon D αθροιστικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα των εξειδικευμένων συμβούλων μηχανικών της AkzoNobel Coatings SA.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button