ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Elval Colour: Η σημασία του βαφικού συστήματος για το κέλυφος του κτιρίου

Η Elval Colour είναι ηγέτιδα εταιρεία στην παραγωγή σύνθετων πάνελ αλουμινίου και βαφικών συστημάτων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των κτιρίων.

Ένα βιώσιμο κέλυφος κτιρίου οδηγεί σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και συντήρηση, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της εμφάνισης και της μακροζωίας του κτιρίου.

H Elval Colour έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων, τα οποία είναι βασισμένα στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων, την αύξηση της βιωσιμότητας των προσόψεων και των στεγών και τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, καθώς η εταιρεία ακολουθεί τη φιλοσοφία της πλήρους ανακύκλωσης των υλικών σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής και στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής.

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη βαφή αλουμινίου και την παραγωγή νέων χρωμάτων και υφών, η Elval Co lour προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές στις προδιαγραφές και στην επιλογή των αντίστοιχων προϊόντων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου ή της εφαρμογής που αναλαμβάνει ο αρχιτέκτονας και ο κατασκευαστής.

Η εταιρεία με την υψηλή της τεχνογνωσία και πλούσια εμπειρία κατατοπίζει τους συνεργάτες της ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο βαφικό σύστημα στις επενδύσεις και προσόψεις κτιρίων. Η επιλογή σωστού βαφικού συστήματος είναι σημαντική για την ανθεκτικότητα, τη λειτουργικότητα και την αισθητική ενός κτιρίου.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Elval Colour δημιούργησε μια τέτοια δομή ομάδων πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον αρχιτέκτονα, τον κατασκευαστή, τον επενδυτή και να συμβάλει αποτελεσματικά έτσι ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη να κατανοούν τις απαιτήσεις κάθε έργου, μέσω διαδραστικών και δημιουργικών συναντήσεων.

Συλλέγοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι ομάδες της εταιρείας είναι σε θέση να προτείνουν τη βέλτιστη λύση. Το προσωπικό της εμπλέκεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο μέχρι την τελική παράδοση, καθώς είναι έτοιμο να συμβάλει στην πραγματοποίηση οποιουδήποτε αρχιτεκτονικού οράματος.

Η Elval Colour διαθέτει ευρεία τεχνική γνώση για την εφαρμογή βαφικών συστημάτων. Όλες της οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και διεργασιών είναι πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Τι μπορεί να συμβεί αν το βαφικό σύστημα που έχει επιλεγεί δεν είναι το καταλληλότερο;

Σε περίπτωση που οι περιβαλλοντικές συνθήκες παρουσιάζουν υψηλή υγρασία και υπάρχει ταυτόχρονα έντονη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, εάν δεν εφαρμοστεί το κατάλληλο βαφικό σύστημα μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα αποφλοίωσης. Επιπλέον αν επιλεγεί ένα βαφικό σύστημα, σε περιοχή με υψηλή UV ακτινοβολία και δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικό, το βαφικό σύστημα θα παρουσιάσει κιμωλίαση. Για τον ίδιο λόγο η απόχρωση θα ξεθωριάσει με τον χρόνο.

Οι προηγμένες λύσεις της εταιρείας

Τα προϊόντα της Elval Colour είναι διαθέσιμα με διάφορες λειτουργικές επιστρώσεις. Συνθέτουν έναν ιδανικό συνδυασμό τόσο για εφαρμογές σε νέα έργα όσο και σε ανακαινίσεις κτιρίων και προσόψεων. Τα προϊόντα της εταιρείας, το etalbond®, το ENFTM και το orofe® είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων όπου σε συνδυασμό με ειδικές λειτουργικές επιστρώσεις προσδίδουν επιπλέον ιδιότητες στη βαμμένη επιφάνεια και συμβάλουν σημαντικά στον αειφόρο και οικολογικό σχεδιασμό κτιρίων.

Η Elval Colour εστιάζει στην καινοτομία και στην παροχή βιώσιμων υλικών για τα «πράσινα» οικοδομικά υλικά και έχει διαθέσιμες όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Ειδικές λειτουργικές επιστρώσεις

arypon®: Προστατευτική επίστρωση που αποτρέ­πει την προσκόλληση σκόνης και μορίων ρύπανσης στην επιφάνεια. Μια υδρόφιλη επιφάνεια που βοηθάει στην απομάκρυνση σωματιδίων ρύπων με φυσικό τρό­πο από τη βροχή ή με απαλό σκούπισμα. Ένα κτίριο επι­καλυμμένο με arypon® μπορεί πρακτικά να «αυτοκαθα­ριστεί», ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για επαγγελματι­κό καθαρισμό καθώς και τη χρήση χημικών καθαριστι­κών, προστατεύοντας το περιβάλλον και ελαχιστοποι­ώντας τις απαιτήσεις συντήρησης. Επιπλέον, ως τρίτο στρώμα βαφής, το arypon® μπορεί να αυξήσει την αν­θεκτικότητα της βαφής και να επεκτείνει τον κύκλο ζωής του αλουμινίου.

agraphon®: Διαφανής επίστρωση anti-graffiti που χρησιμοποιεί τη νανοτεχνολογία για να εμποδίσει τη βαφή να κολλήσει στην επιφάνεια του κτιρίου και να μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί. Με το agraphon® μπο­ρεί κανείς να αποφύγει πολυέξοδες λύσεις αφαίρεσης graffiti, όπως η εκτόξευση νερού υψηλής πίεσης ή ακό­μα και η αντικατάσταση της αρχικής επιφάνειας. Οι επι­φάνειες που έχουν εφαρμογή agraphon® δεν απαιτούν τη χρήση επικίνδυνων χημικών καθαριστικών, έχουν εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και είναι εύ­κολο να καθαριστούν και να διατηρηθούν καθαρές, πα­ρέχοντας έτσι μία φιλική προς το περιβάλλον και οι­κονομικά αποδοτική λύση. Αυτό ελαχιστοποιεί τη φθο­ρά της επένδυσης του κτιρίου και βελτιώνει τον κύκλο ζωής της.

Βαφή υψηλής ανακλαστικότητας: Ειδική βαφή που αντανακλά μέχρι και το 84% της ηλιακής ακτινοβολί­ας από μια επιφάνεια και χρησιμοποιείται σε στέγες και προσόψεις. Όταν η θερμότητα αντανακλάται μακριά από τα κτίρια, επιτυγχάνεται θετική συμβολή στο περιβάλλον, καλύτερες συνθήκες εσωτερικής ατμόσφαιρας, χαμηλό­τερη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό, καθώς και μείωση του φαινομένου της αστικής «θερμικής νησίδας». Επιπρόσθετα, το προσδό­κιμο ζωής της ίδιας της οροφής αυξάνεται λόγω της μικρότερης διαστολής και συστολής.

Η Elval Colour μένει πάντα πιστή στο όραμα και τις αξίες της, με διαδικασίες παραγωγής και προϊόντα φιλι­κά προς το περιβάλλον. Η εταιρεία εστιάζει στην καινο­τομία, στις ανάγκες της αγοράς και στη συνεχή βελτίω­ση ώστε να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών της σε θέματα ποιότητας, χρόνων παράδοσης και κόστους.

abacton®: Ειδική αντιβακτηριδιακή βαφή που περιέχει ιόντα αργύρου και μπορεί να προ­σαρμοστεί στα σύνθετα πάνελ αλουμινίου. Τα ιόντα αργύρου είναι γνωστά για την ικανό­τητά τους να προσκολλώνται στα βακτήρια, κυτταρικά τοιχώματα και να εξουδετερώνουν την αναπαραγωγή τους. Είναι κατάλληλο για ταμεία, γκισέ πληροφόρησης κοινού και εξυ­πηρέτησης πελατών, για την προστασία των εργαζομένων σε αεροδρόμια, supermarket, τράπεζες, ξενοδοχεία, καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.