ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

ELVAL COLOUR: Νέες λειτουργίες των ψηφιακών αρχείων ΒΙΜ

Στην εποχή της ταχύτατης ανάπτυξης των ψηφιακών δυνατοτήτων και με την παράλληλη αύξηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων σχεδιαστικών λογισμικών, η δημιουργία ψηφιακών αρχείων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα μεταξύ ανταγωνιστικών υλικών.

Όπως αναφέρει ο αρχιτέκτονας Εμμανουήλ Μπόγρης, διευθύνων σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου EB/ARCHITECTS και με αξιοσημείωτη γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό με χρήση ψηφιακών αρχείων: «Τα αρχεία ΒΙΜ που αποτελούν ψηφιακά παραμετρικά αντίγραφα συγκεκριμένων συστημάτων ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές είναι καθοριστικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της τεχνολογίας Building Information Modeling. Αφενός, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα του μελετητή που χρησιμοποιεί BIM ότι οι προτεινόμενες από αυτόν κατασκευαστικές λύσεις είναι εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές. Συγχρόνως διευκολύνουν το έργο του με την άμεση πρόσβαση που του παρέχεται στα δεδομένα που είναι διασυνδεδεμένα με το αρχείο ΒΙΜ, αλλά και την επικοινωνία του με τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου, που μπορούν μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες να συμμετέχουν δυναμικά στην διερεύνηση, αξιολόγηση και τελική επιλογή συστημάτων και προϊόντων».

Η ELVAL COLOUR, προσανατολισμένη στην καινοτομία και στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, παρακολουθεί αδιάλειπτα τις τεχνολογικές επιταγές, εξελίσσοντας συνεχώς τα υλικά και τις υπηρεσίες που προορίζονται για χρήση στο κέλυφος κτιρίου.

Δεδομένης της κυρίαρχης χρήσης του σύνθετου πάνελ αλουμινίου etalbond® σε κτίρια με υψηλές προδιαγραφές, στρατηγικός στόχος της ELVAL COLOUR είναι η υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη στους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία ανέπτυξε νέες λειτουργίες στα ψηφιακά αρχεία (BIM) των αρχιτεκτονικών της προϊόντων. Η πρόκληση του συγκεκριμένου έργου σχετίζεται με το γεγονός ότι η τεχνολογία BIM αποτελεί μια σχετικά καινούργια μεθοδολογία, με πολλά από τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν να μην είναι ακόμα λυμένα.

Επιπλέον, είναι λίγες οι εξειδικευμένες εταιρείες που είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Υπό αυτά τα δεδομένα, είναι απαραίτητη η συνεχής έρευνα και βελτιστοποίηση.

Επιπλέον συστήματα υπερκατασκευής στα ψηφιακά αρχεία

Η καινοτομία στα ψηφιακά αρχεία της ELVAL COLOUR έγκειται στο ότι δεν έχει αναπτύξει απλά το προϊόν της σε ψηφιακή μορφή, αλλά λαμβάνοντας υπόψη της την τελική χρήση του etalbond®, έχει συμπεριλάβει επιπλέον επτά συστήματα υποκατασκευής αναπαριστώντας με ακρίβεια την πραγματική κατασκευή και περιλαμβάνοντας εναλλακτικές επιλογές για κάθε στάδιο του έργου. Τα αρχεία υποστηρίζουν παραμετρικό σχεδιασμό με δυνατότητες αυτόματης μεταβολής των χαρακτηριστικών αναλόγως με τις ανάγκες.

Επιπρόσθετα, ψηφιοποιήθηκαν τα χρώματα των καταλόγων της ELVAL COLOUR με δυνατότητα αναπαράστασης (rendering) της πρόσοψης με στοιχεία όπως στιλπνότητα, μεταλλική υφή κ.ά. σε διαφορετικά επίπεδα φωτισμού και γωνίας θέασης. Τέλος, δημιουργήθηκε αναλυτικός οδηγός προτεινόμενης χρήσης των αρχείων καθώς και βίντεο επίδειξης.

Δυνατότητες σε αρχιτέκτονες και σχεδιαστές

Τα ψηφιακά αρχεία που έχει αναπτύξει η εταιρεία είναι δύο κατηγοριών: 1. Αρχεία Autodesk Revit και Archicad, που αποτελούν τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά παραμετρικού τρισδιάστατου BIM σχεδιασμού. 2. Τρισδιάστατα ψηφιακά αρχεία σε μια σειρά από λογισμικά και universal τύπους αρχείων (πχ. 3D dwg, 3D pdf, step, IFC κ.ά.). Σχετικά με τα αρχεία Revit, έχουν συμπεριληφθεί τρία επίπεδα λεπτομέρειας (Level Of Detail – LOD), αναλόγως με τις ανάγκες του κατασκευαστικού έργου.

Για κάθε σύστημα υποκατασκευής, στο αρχείο Revit του κάθε συστήματος περιλαμβάνονται πέραν των παραπάνω: Στοιχεία για τη μηχανική αντοχή του συστήματος έναντι ανεμοπιέσεων, σεισμικών δράσεων και αντοχών των εξαρτημάτων, σχεδιαστικές λεπτομέρειες για την προτεινόμενη χρήση του συστήματος σε όλες τις πιθανές θέσεις του κτιρίου (γωνίες, ανοίγματα, στηθαία, υποστυλώματα κ.λπ.), τεχνικές προδιαγραφές για το etalbond®, προφίλ και εξαρτήματα, πιστοποιήσεις και κατηγοριοποιήσεις των συστημάτων έναντι φωτιάς, οδηγοί εγκατάστασης.

Συνεχής και πλήρης ενημέρωση των αρχείων

Η χρήση της διαδικασίας BIM, έναντι της παραδοσιακής διαδικασίας με δισδιάστατα σχέδια, αποτελεί μια βέλτιστη προσέγγιση που μειώνει τον σχεδιαστικό χρόνο, ελαχιστοποιεί τα λάθη και παρέχει νέες δυνατότητες διαχείρισης των έργων.

Χαρακτηριστικά, επ’ αυτού, ο κ. Μπόγρης αναφέρει: «Είναι κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη επανάσταση στη βιομηχανία μας εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μπορεί και συμβαίνει τώρα διότι το επιτρέπουν οι τεχνολογικές υποδομές, το cloud, τα ισχυρότερα υπολογιστικά συστήματα, η όλο και αυξανόμενη διάθεση αξιόπιστων αρχείων ΒΙΜ από τους κατασκευαστές συστημάτων και προϊόντων, η ποιότητα και πληρότητα των προγραμμάτων παραγωγής και διαχείρισης των μοντέλων αλλά πάνω από όλα η σταθερή, σταδιακή βελτίωση της ευχέρειας των επαγγελματιών του χώρου στη χρήση των λογισμικών αυτών. Εν ολίγοις: Η ακριβής και συντονισμένη προσομοίωση του ολοκληρωμένου οικοδομικού έργου στο ασφαλές περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή που προσφέρει το ΒΙΜ, αποτελεί εγγύηση για την ελαχιστοποίηση αστοχιών κατά την υλοποίηση της κατασκευής».

Η τρισδιάστατη λεπτομερής απεικόνιση του etalbond® με τα συστήματα υποκατασκευής δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα ακόμα και σε μη εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, η ύπαρξη ηλεκτρονικής προσομοίωσης μπορεί να μειώσει τις ανάγκες σε πραγματικά δείγματα, το οποίο έχει περιβαλλοντικά οφέλη όπως λιγότερες παραγωγές και αποστολές δειγμάτων. Τα αρχεία διατηρούνται ενημερωμένα σε ενδεχόμενες αλλαγές των προϊόντων της εταιρείας, με αποτέλεσμα ο πελάτης να έχει πάντα στη διάθεσή του την πιο ανανεωμένη πληροφορία για τα προϊόντα, συγκεντρωμένη σε ένα μέρος.

Ο κ. Μπόγρης, τέλος, σχολιάζοντας τα ψηφιακά αρχεία της εταιρείας, σχετικά με τη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματά τους, επισημαίνει: «Η άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που είναι διασυνδεδεμένα με τα αρχεία ΒΙΜ της ELVAL COLOUR επιτάχυνε κατά πολύ την επιλογή των συστημάτων που ήταν συμβατά με την πρόθεση σχεδιασμού και τις προδιαγραφές του έργου. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο μελετητής που χρησιμοποιεί ΒΙΜ μπορεί να εντάξει στο μοντέλο μελέτης συστήματα και προϊόντα τα οποία γνωρίζει και εμπιστεύεται για την ποιότητά τους αλλά και για την υποστήριξη και συνεργασία που έχει με την ομάδα ανάπτυξής τους. Η ύπαρξη Revit Families για το etalbond® που είναι ένα “κλασικό”, δοκιμασμένα, αποδεδειγμένα ποιοτικό προϊόν διευκολύνει κατά πολύ τη διαδικασία τεκμηρίωσης της κατασκευαστικής πρότασης αλλά και την αποδοχή της από τον Ιδιοκτήτη και τον κατασκευαστή του έργου».

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.