ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψηφιοποίηση στη βιομηχανία κουφωμάτων και ευκαιρίες!

Στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων, υπάρχουν πολλά υποσχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα που ανοίγουν ένα νέο παράθυρο ευκαιριών.

Του Στυλιανού Ρουμελιώτη

Του Στυλιανού Ρουμελιώτη

M. Eng., Μηχανικός Δοκιμών – ift Rosenheim Hellas

Η ψηφιοποίηση μετασχηματίζει ολόκληρη την αλυσίδα της βιομηχανίας παραθύρων, θυρών και πετασμάτων. Από τον προγραμματισμό της παραγωγής και τις πωλήσεις μέσω πλατφορμών, έως τη συντήρηση με βάση τις ψηφιακές πληροφορίες των αντίστοιχων προϊόντων.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην επεξεργασία δεδομένων, ο έλεγχος μέσω φωνητικών εντολών, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές και τα αντικείμενα με αισθητήρες και συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο (Internet Of Things), οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές. Έννοιες όπως, εικονική πραγματικότητα (VR) και επαυξημένη πραγματικότητα (AR) θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα.

Τα παράθυρα, τα πετάσματα και τα δομικά στοιχεία θα διαμορφώνονται ψηφιακά, σε εικονικές αίθουσες πωλήσεων και θα σχεδιάζονται με συστήματα BIM (Siemens AG)

Στον κλάδο της παραγωγής παραθύρων, υπάρχουν πολλά υποσχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα βασισμένα στο ρητό «όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν ευκαιρίες για νέες και καλύτερες λύσεις». Ενδεικτικά:

  • εικονικές αίθουσες πωλήσεων με επαυξημένη (AR) και εικονική (VR) πραγματικότητα,
  • ολοκληρωμένο Μοντέλο Δομικών Πληροφοριών BIM (Building Information Modeling) και διαχείριση εγκαταστάσεων με τεχνολογία πληροφοριών (CaFM),
  • 3D Εκτυπωτής για την παραγωγή μικρών εξαρτημάτων,
  • ρομποτική παραγωγή CNC,
  • παράθυρα, πόρτες, πύλες, πετάσματα, ηλιοπροστασία με έξυπνες λειτουργίες και ελέγχους (Smart Home),
  • τεχνολογίες για τη συντήρηση και την επισκευή (RFID, αναμεταδότες, αισθητήρες, IoT) με βάση τα δεδομένα χρήσης (δυνάμεις, συχνότητα χρήσης, ανταλλακτικά κ.λπ.),
  • εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στην παραγωγή και τη συναρμολόγηση με τη βοήθεια AR και VR.

Η μετάβαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι πρόβλημα κόστους, αλλά ζήτημα νοοτροπίας των επικεφαλής των αντίστοιχων τμημάτων και των επιχειρηματιών. Απαραίτητη είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψης (mindset) της διοίκησης και κατόπιν των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Πωλήσεις

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, προμηθεύονται προϊόντα μέσω διαδικτύου και κάνουν χρήση ψηφιακών υπηρεσιών. Ωστόσο, η αγορά κατασκευαστικών προϊόντων με μακρά περίοδο χρήσης, όπως τα παράθυρα και οι πόρτες, εξακολουθεί να βασίζεται στην προσωπική επαφή και την εμπιστοσύνη μεταξύ πωλητή-αγοραστή.

Οι ιδιαιτερότητες που μπορεί να προκύψουν κατά την εγκατάστασή τους, χρήζουν συγκεκριμένων, μοναδικών λύσεων που δίνονται πιο εύκολα όταν γίνεται αυτοψία και η επαφή είναι δια ζώσης. Ως εκ τούτου, κατασκευαστές, έμποροι και εταιρείες εγκατάστασης με πελατοκεντρική προσέγγιση, διατηρούν μεγαλύτερη μερίδα στις πωλήσεις, έναντι των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Στο μέλλον, ωστόσο, οι εικονικές αίθουσες πωλήσεων με ψηφιακή αναπαράσταση των προϊόντων και ακριβή πρόβλεψη της κατασκευαστικής διαδικασίας, πρόκειται να θέσουν νέους κανόνες στον τομέα των πωλήσεων.

Πλεονεκτήματα και πεδία δραστηριότητας των συστημάτων BIM (BIM Systems)

Σχεδιασμός & βελτιστοποίηση διαδικασίας

Ο σχεδιασμός κτιρίων πραγματοποιείται με χρήση προγραμμάτων CAD. Εργαλεία τρισδιάστατου σχεδιασμού (3D design) χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν απαιτητικές γεωμετρίες. Το μοντέλο ΒΙΜ συμπληρώνει ιδανικά τα υπάρχοντα συστήματα με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δομικά στοιχεία (σχήμα, χρώμα, πιθανές διαστάσεις, κ.ά.). Αυτό συνεπάγεται σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, κεντρικά, ανά πάσα στιγμή (Single Source Of Truth),
  • διαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες, το χρονικό και ποσοτικό προγραμματισμό και, κατά συνέπεια, το κόστος του έργου,
  • υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας κατά την πρώτη φάση σχεδιασμού που βελτιστοποιεί τη διαδικασία και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λάθους.

Το σύνολο των πλεονεκτημάτων, είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση για σχεδιασμό ΒΙΜ. Οι κατασκευαστές, επομένως, που δεν παρέχουν καθόλου ή όσα προσφέρουν δεν είναι συμβατά αντικείμενα BIM, χάνουν αυτό το κανάλι πωλήσεων ήδη από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού.

Τα προγράμματα προσομοίωσης παραθύρων συχνά περιέχουν ήδη ισχυρές ενότητες CAD για σχεδιασμό, κατασκευή και απεικονίσεις για επαυξημένη πραγματικότητα (Klaes)

Μέτρηση

Για να θεωρηθεί ακριβής μια μέτρηση, πέραν του πλάτους και του ύψους, πρέπει να ελέγχεται η ανομοιομορφία, η κυρτότητα, η κατάσταση σύνδεσης της δομής του κτιρίου και πολλά άλλα. Χρήσιμα, λοιπόν, είναι τα ψηφιακά εργαλεία μέτρησης, τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισμό του μεγέθους ενός παραθύρου, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες.

Η ακρίβεια είναι, περίπου, +/-10 χιλ. και επομένως επαρκεί για τη φάση υποβολής αρχικής προσφοράς. Μια φωτογραμμετρική διόρθωση αντισταθμίζει την προοπτική παραμόρφωση, π.χ. πετάσματα που έχουν φωτογραφηθεί υπό γωνία ή περιοχών του κτιρίου στις οποίες είναι δύσκολη η πρόσβαση.

Με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μέτρησης, οι φωτογραφίες των πετασμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φάση υποβολής προσφορών. Μια φωτογραμμετρική διόρθωση αντισταθμίζει την προοπτική παραμόρφωση (LLH Software GmbH, www.llh-software.de)

Ψηφιακή επιτήρηση συντήρησης και ανακύκλωση

Τα παράθυρα και οι πόρτες έχουν κινούμενα μέρη των οποίων η λειτουργία και η διάρκεια ζωής τους επηρεάζονται από την τακτική ή μη, συντήρηση. Ο φόρτος εξαρτάται από τον αριθμό των κύκλων ανοίγματος και τις δυνάμεις που εμφανίζονται κατά τη χρήση. Επομένως, είναι έξυπνο να καθορίζονται οι κύκλοι συντήρησης, όχι σύμφωνα με τη χρονική περίοδο, αλλά σύμφωνα με το χρόνο χρήσης.

Ένας αισθητήρας στο παράθυρο π.χ. μπορεί να στείλει πληροφορίες στον διαχειριστή του ακινήτου αυτόματα, έπειτα από έναν καθορισμένο αριθμό κύκλων ανοίγματος/κλεισίματος. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πλεονέκτημα στην αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των προϊόντων, ειδικά για πόρτες διαφυγής σε εμπορικά κτίρια ή σε συστήματα προστασίας από πυρκαγιά και καπνό.

Τα ενσωματωμένα στο παράθυρο τσιπ NFC με ψηφιακές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα υλικά και τις οδηγίες χρήσης απλοποιούν τη συντήρηση, την επισκευή και τη μετέπειτα ανακύκλωση (BISS.ID)

Συνεισφορά ift Rosenheim στη νέα εποχή

Ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής ενός αντικειμένου ή ενός εγγράφου/εικόνας κ.τ.λ., σε κατάλληλη μορφή ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί από ένα υπολογιστικό σύστημα. Κατ’ επέκταση, υπηρεσίες που άλλοτε γίνονταν με χρονοβόρες διαδικασίες από ομάδα ανθρώπων, πλέον εκτελούνται από ένα και μόνο πρόγραμμα, αξιοποιώντας ψηφιακά δεδομένα.

Το ift Rosenheim, κοινοποιημένος φορέας δοκιμών και πιστοποίησης, συμβάλλει στην ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται οι απαιτήσεις των προτύπων. Η CE-generator, είναι μια βάση δεδομένων που αξιοποιεί υπάρχοντα ift-Nachweis, πιστοποιητικά συστημάτων και κατευθυντήριες οδηγίες, απλοποιώντας τη σήμανση CE ενός προϊόντος.

Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των κριτηρίων βιωσιμότητας των διαφόρων συστημάτων πιστοποίησης (ift-Product Passport for Sustainability)

Ακόμα, το ift-Product Passport Βιωσιμότητας διευκολύνει τους μελετητές, κατασκευαστές και επενδυτές να αξιολογούν τα κριτήρια που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα/ αειφορία (Sustainability). Άλλωστε, η «βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων» συμπεριλήφθηκε ως βασική απαίτηση στην τροποποίηση του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα (Construction Products Regulation). Στόχος του ift Rosenheim είναι, η μετάβαση στη νέα εποχή να γίνει εύκολα, αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και με γνώμονα τον σεβασμό στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Σχετικά με το ift Rosenheim Hellas

Το ift Rosenheim Hellas είναι συνεργάτης του ift Rosenheim, ένας πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης και διεθνώς διαπιστευμένος σύμφωνα με το DINENISO / IEC 17025.

Η έμφαση δίνεται στην πρακτική, ολιστική και ταχεία δοκιμή και αξιολόγηση όλων των ιδιοτήτων των παραθύρων, των προσόψεων, των θυρών, των πυλών, του γυαλιού και των δομικών υλικών, καθώς και του εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας (ΜΑΠ, αναπνευστήρες κ.λπ.).

Στόχος είναι η βιώσιμη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της κατασκευής και της τεχνολογίας, καθώς και οι εργασίες τυποποίησης και η έρευνα. Η πιστοποίηση από το ift Rosenheim εξασφαλίζει την αποδοχή σε όλη την Ευρώπη.

www.ift-rosenheim.de

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.