ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Μίνι “Εξοικονομώ” για ευάλωτους με επιδοτήσεις έως 75%

Με προϋπολογισμό 110 εκατ. ευρώ, ξεκινάει από 7/2 και απευθύνεται αποκλειστικά, σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά.

Εξοικονομώ 2023

Το 2ο μέρος του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023» ανοίγει για υποβολή αιτήσεων από τις 7.2.2024 έως τις 29.3.2024, με προϋπολογισμό 110 εκατ. ευρώ, που κατευθύνονται, αποκλειστικά, σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδικότερα, όσον αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον β’ κύκλο, δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, δηλαδή μονοκατοικία ή διαμέρισμα που υφίσταται νόμιμα, χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, η οποία δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα και έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Για κάθε δυνητικό ωφελούμενο, το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 10.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης, διαμορφώνεται σε 75% στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης από τον αιτούντα και σε 65% στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης σε έτερο πρόσωπο ή ενοικίασης, αντιστοίχως.

Η σχετική υπουργική απόφαση, αναφέρει μεταξύ των άλλων:

Α’. Η ενότητα 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και κατανομή ανά Περιφέρεια» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, για τους δύο κύκλους υποβολής αιτήσεων (Α’ και Β’) ανέρχεται σε 532.105.075,00€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τον προϋπολογισμό, ποσό 178.367.078,00€ διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Για τον Α’ κύκλο, οι πόροι ανέρχονται σε 422.105.075,00€ εκ των οποίων ποσό 68.367.078,00€ διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Για τον Β’ κύκλο, οι πόροι ανέρχονται σε 110.000.000,00€, ποσό το οποίο διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η κατανομή του προϋπολογισμού του Προγράμματος ανά Περιφέρεια, χωριστά για τις ομάδες εισοδηματικών κατηγοριών 1 και 2 έως 5, θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο ίδιου ποσοστού επιτυχόντων σε κάθε Περιφέρεια. Η αρχική κατανομή σε κάθε Περιφέρεια μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εντάξεων στο παρόν Πρόγραμμα.».

Β’. Στο τέλος της υποενότητας «Περιορισμός αιτήσεων ανά Ωφελούμενο» της ενότητας 2.3 «Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για το ίδιο φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε έναν μόνο από τους δύο κύκλους (Α’ ή Β’) του Προγράμματος».

Γ’. Μετά το τρίτο εδάφιο της υποενότητας «Περιορισμός αιτήσεων ανά κατοικία» της ενότητας 2.3 «Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την ίδια επιλέξιμη κατοικία, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε έναν μόνο από τους δύο κύκλους (Α’ ή Β’) του Προγράμματος».

Δ’. Το τέταρτο εδάφιο της υποενότητας «Διαδικασία υποβολής» της ενότητας 5.4 «Υποβολή Αίτησης» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η υποβολή αιτήσεων, πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

-Α’ Κύκλος υποβολής (όλες οι εισοδηματικές κατηγορίες). Αιτήσεις υποβάλλονται από την 12η Ιουνίου 2023 ως και την 15η Νοεμβρίου 2023.

-Β’ Κύκλος υποβολής (αποκλειστικά η εισοδηματική κατηγορία 1). Αιτήσεις υποβάλλονται από την 7η Φεβρουαρίου 2024 ως και την 29η Μαρτίου 2024.»

Ε.’ Στο τέλος της υποενότητας «Πρόταση παρεμβάσεων» της ενότητας 5.4 «Υποβολή Αίτησης» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Πριν την έναρξη του Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων, ο Φορέας Υλοποίησης προβαίνει σε εκκαθάριση αιτήσεων που έχουν καταχωρισθεί και δεν έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων του Α’ κύκλου».

ΣΤ.’ Το πέμπτο εδάφιο της ενότητας 5.8 «Χρηματοδοτικό Σχήμα» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος τίθεται προθεσμία δέκα (10) ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να δηλωθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/ 55246/807/18.05.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.