Home » Δόμηση » Αντικατάσταση Κουφωμάτων » Αντικατάσταση κουφωμάτων: Ανάγκη της σύγχρονης εποχής

Αντικατάσταση κουφωμάτων: Ανάγκη της σύγχρονης εποχής

kedrikiH ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας καθίσταται στις μέρες μας όλο και πιο επιτακτική, καθώς έχουν επέλθει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το θέμα της δόμησης και του δομημένου περιβάλλοντος. Η παλαιότερη αντίληψη πως ο άνθρωπος με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να είναι ανεξάρτητος από τη φύση και τις κλιματικές συνθήκες που αυτή επιβάλλει, δε μπορεί πλέον να γίνεται αποδεκτή, καθώς έχει αποδειχτεί περιβαλλοντικά ζημιογόνος.

Κατά τα περασμένα έτη μια σειρά από τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των διατάξεων θέρμανσης και δροσισμού έδωσαν τη δυνατότητα ρύθμισης εντός των κτιρίων, με τεχνητό τρόπο, των επιθυμητών τιμών σε μια σειρά από παραμέτρους όπως η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων, η υγρασία, ο αερισμός, ο φωτισμός και η ποιότητα του αέρα. Έτσι ο άνθρωπος ένοιωσε παντοδύναμος, αποκτώντας την ψευδαίσθηση ότι είναι ικανός να κατοικήσει τα πλέον αφιλόξενα μέρη του πλανήτη, εφαρμόζοντας το ίδιο μοντέλο δόμησης, είτε πρόκειται για μικρά είτε για μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα είχε αυτή του η στάση στο περιβάλλον.

Σήμερα, λόγοι όπως η αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων διεθνώς με συνέπεια την αύξηση των τιμών της πρωτογενούς και δευτερογενούς ενέργειας η οποία δαπανάται για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων και η συνεχόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση με τις κλιματικές μεταβολές που προκαλούνται από την έκλυση στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων, υποδεικνύουν το λανθασμένο μονοπάτι στο οποίο βασίστηκε κατά την προηγούμενη περίοδο η ανάπτυξη της οικονομίας και του ανθρώπου. Εκ των πραγμάτων η λήψη μέτρων από την πλευρά των κρατών με αυστηρότερες νομοθεσίες, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο τομέας της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιριακών έργων, ήταν αναπόφευκτη.

earth-day-earth-in-handsΟ προσανατολισμός της εξέλιξης οφείλει να είναι πλέον όλο και περισσότερο επικεντρωμένος στη διαμόρφωση ενός καλύτερου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από όλες τις απόψεις. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς δράσης για τους επιστήμονες είναι αυτός του δομημένου περιβάλλοντος, όπου νέες τεχνικές, νέα υλικά, συστήματα και φιλοσοφίες δόμησης υπόσχονται ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας αρχικά, αλλά και εν συνεχεία, στην παραγωγή της απαιτούμενης για κάθε κτίριο ενέργειας με οικονομικότερο και φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο.

Όπως είναι γνωστό, οι μεγαλύτερες θερμικές απώλειες συντελούνται από τα ανοίγματα των κτιρίων. Συνεπώς ο παράγοντας που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου είναι και το είδος των κουφωμάτων που πρόκειται να επιλεγεί προκειμένου να καλυφθούν τα ανοίγματά του. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να τοποθετούνται θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, ανοιγόμενα ή συρόμενα, τα οποία θα συνδυάζονται με θερμομονωτικούς υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας (Low-e). Τα οφέλη από την εγκατάσταση θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται για θέρμανση και ψύξη και η παροχή ενός πιο υγιεινού περιβάλλοντος.

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Τα νεοαναγειρόμενα κτίρια, όπως και τα ήδη υπάρχοντα, θα υποβάλλονται σε έλεγχο από εξειδικευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βαθμός ενεργειακής τους απόδοσης. Βάσει του τελευταίου θα εντάσσονται σε επιμέρους ενεργειακές κατηγορίες και θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο δελτίο ενεργειακής ταυτότητας, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδομικής άδειας και θα καθίσταται απαραίτητο σε όλες τις δικαιοπραξίες που θα καταρτίζονται για το ακίνητο.

Ο ΚΕΝΑΚ στοχεύει:

– Στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη, το φωτισμό, τον αερισμό των κτιρίων μέσω του περιορισμού των ενεργειακών απαιτήσεων.

– Στην εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και άνετης διαβίωσης στους χρήστες των κτιρίων διατηρώντας τα κατάλληλα επίπεδα θερμικής και οπτικής άνεσης.

– Στην εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού συνοδευόμενες από την αύξηση της χρήσης των διατάξεων εκείνων που συμβάλλουν στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, παθητικά συστήματα θέρμανσης-δροσισμού κ.α.).

geniki3_0406Οι θερμικές απώλειες του κτιρίου

Σχετικά με το μηχανισμό απώλειας θερμότητας από τα κτίρια μπορεί να σημειωθεί ότι αυτά χάνουν θερμότητα με τρεις βασικούς τρόπους:

  1. με αγωγιμότητα, μέσα από τους τοίχους, στέγες – δώματα, δάπεδα, γυάλινα ανοίγματα.
  2. με μεταφορά με την κίνηση του αέρα, μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα ή από τους αρμούς των κουφωμάτων.
  3. με ακτινοβολία, από το κέλυφος του κτιρίου, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου

Η διασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων, με την κατανάλωση της ελάχιστης δυνατής ενέργειας, προϋποθέτει τον περιορισμό των θερμικών απωλειών από την επιφάνεια των κουφωμάτων προς το εξωτερικό περιβάλλον κατά τη χειμερινή περίοδο και τη μείωση των ανεπιθύμητων θερμικών κερδών κατά τη διάρκεια του