Home » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ » Αγγελική Παπαγεωργίου – Πρόεδρος E.E.A.: Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η εξωστρέφεια

Αγγελική Παπαγεωργίου – Πρόεδρος E.E.A.: Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η εξωστρέφεια

Εδώ και ένα χρόνο με όρεξη και αποφασιστικότητα η κα Αγγελική Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, είναι η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα ηνία της Ε.Ε.Α., προωθώντας δράσεις για τα προβλήματα του κλάδου.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Profil, περιγράφει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η διοίκηση της Ε.Ε.Α. αναφορικά με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσω της συνεργασίας όλων των φορέων και της Πολιτείας.

  • Ένας χρόνος πέρασε από την εκλογή σας στη θέση της Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. Ποιες οι δράσεις και επόμενες κινήσεις της Ένωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο.

Στα πλαίσια των καταστατικών της σκοπών, η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ) επέδειξε πολύ έντονη παρουσία τον τελευταίο χρόνο, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας. Όλες οι δράσεις προφανώς δεν μπορούν να σημειωθούν στα πλαίσια μίας συνέντευξης. Η Ένωση πρωτοστάτησε σε συναντήσεις για την προώθηση θεμάτων του κλάδου με Υπουργεία και φορείς. Να αναφέρω ενδεικτικά τις συναντήσεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον και τον νέο ΚΕΝΑΚ, την παράσταση μέσω του αρμόδιου υπουργείου Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα δασμολογικής ποσόστωσης (σε αντίρρηση σχετικών αιτημάτων της Τουρκίας) και όχι μόνο. Επιπλέον των ενεργειών που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Ένωση είχε αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη της για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπτωση. Είχαμε δε αυτοπρόσωπη παρουσία σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις και τα fora της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλουμινίου) όπου συζητήθηκαν θέματα για το παρόν και το μέλλον του αλουμινίου. Για τον επόμενο χρόνο, η Ένωση προσανατολίζεται στην προώθηση των αιτημάτων του κλάδου κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, μέσω νέων επαφών με τα αρμόδια Υπουργεία καθώς και μέσω προβολής του Ελληνικού κλάδου Αλουμινίου, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Αλουμίνιο. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Υπουργό Ανάπτυξης, κο. Παπαδημητρίου, από κλιμάκιο της ΕΕΑ καθώς και του Γενικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Αλουμινίου κο. Gerd Götz. Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η εξωστρέφεια και η προβολή του κλάδου στο εξωτερικό.

  • Το κόστος της ενέργειας αποτελεί τροχοπέδη για τη Βιομηχανία Αλουμινίου. Σε ένα θέμα πρωτίστης σημασίας, ποιες είναι οι εξελίξεις από τα αρμόδια Υπουργεία μέχρι σήμερα;

Είναι γεγονός ότι το ενεργειακό κόστος είναι από τα πλέον σημαντικά στη βιομηχανία αλουμινίου. Το τελευταίο διάστημα είχαμε τη συμφωνία μεταξύ Δ.Ε.Η. και της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος σχετικά με τη ρύθμιση της τιμής της κιλοβατώρας, συμφωνία η οποία έθεσε τέλος σε μία αβεβαιότητα ετών που ταλάνισε και τις δύο πλευρές. Με την παρούσα συμφωνία, η εταιρεία κατάφερε να πετύχει τη σταθεροποίηση του κόστους ενέργειας, ενώ η Δ.Ε.Η έκλεισε μία εκκρεμότητα ετών, διασφαλίζοντας και μία ένεση ρευστότητας στα ταμεία της, αφού η Αλουμίνιον της Ελλάδος προκατέβαλε 100 εκ ευρώ για το διάστημα κατανάλωσης έως και τις 30.06.2017. Από την άλλη πλευρά, το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει απαντήσει ακόμα θετικά στο αίτημα της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας για παράταση του μηχανισμού διακοψιμότητας και μετά τον Οκτώβριο του 2017, αν και υπάρχει ήδη σχετική θετική εισήγηση και από την πλευρά της Επιτρόπου Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μ. Βερστάγκερ. Ο μηχανισμός διακοψιμότητας συνεισφέρει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργώντας ως εφεδρεία για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού και ευστάθειας του συστήματος. Παράλληλα, συμβάλει καθοριστικά στη συγκράτηση του υψηλού ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει την εγχώρια βιομηχανία και αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρας βιομηχανίας. Στο θέμα του φυσικού αερίου, με δεδομένη τη μονοπωλιακή δομή της αγοράς και τους υψηλότατους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι τελικές τιμές φυσικού αερίου για τους βιομηχανικούς καταναλωτές είναι οι υψηλότερες στην ΕΕ των 27. Η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμα στα σχετικά αιτήματα για μείωση των φόρων και εκσυγχρονισμό της αγοράς με συγκεκριμένες ενέργειες, τη στιγμή που σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώνεται.

  • Ο Κλάδος του Αλουμινίου αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για έξοδο από την κρίση. Πώς κινήθηκε ο Κλάδος το 2016 (έλαση, διέλαση, προϊόντα).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2016, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Ο κλάδος είναι ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1.395 εκατ. € περίπου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% περίπου σε σχέση με το 2015, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σημείωσαν μείωση κατά 2%. Επίσης, ο κλάδος είναι αυτός με το 2ο κα