ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

ΣΒΕ: Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους στον κλάδο αλουμινίου

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η αναθέτουσα αρχή της πράξης που αφορά σε προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζομένους στον κλάδο αλουμινίου, τα οποία τρέχει ως δικαιούχος ο ΣΒΕ. Η πράξη στηρίζεται από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.484.750,00 ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι 1.250 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, σε όλη τη χώρα.

Τα προγράμματα αφορούν σε δράσεις κατάρτισης και ακολούθως πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, έχουν:

 • Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
 • Είτε πλήρους απασχόλησης,
 • Είτε εποχικά εργαζόμενοι,
 • Είτε μερικής απασχόλησης,

ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται.

Τα αντικείμενα στα οποία θα καταρτισθούν οι ωφελούμενοι είναι δυο:

 • Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά
 • Κατάρτιση αλουμινοκατασκευαστών

Στους συμμετέχοντες δίνεται εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται στα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Η διάρκεια του προγράμματος “Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών” διαρκεί 70 ώρες, ενώ του προγράμματος “Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά” 80 ώρες.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι παρακάτω:

 • Να είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα
 • Όσον καιρό διαρκεί το πρόγραμμα, να εργάζομαι, διαφορετικά χάνω το επίδομα και το δικαίωμά μου στις εξετάσεις πιστοποίησης
 • Αν θέλω να παρακολουθήσω το πρόγραμμα: “Προώθηση προϊόντων αλουμινίου στη διεθνή αγορά”, πρέπει να έχω τελειώσει το Λύκειο
 • Αν θέλω να παρακολουθήσω το πρόγραμμα: “Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευαστών”, πρέπει να έχω τελειώσει το Γυμνάσιο ή το Δημοτικό αν τέλειωσα το 1980.

Πως κάνω αίτηση στο πρόγραμμα

 1. 1. Συμπληρώνω και υποβάλλω την αίτηση ηλεκτρονικά μπαίνοντας στο https://katartisialuminio.gr/
 2. Η προθεσμία για να κάνω την αίτηση λήγει στις 30 Απριλίου 2020
 3. Μετά τις 30 Απριλίου στέλνω στον ΣΒΕ (Πλατεία Μοριχόβου 1, 7ος όροφος, ΤΚ 54625) τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναμένω να βγουν τα αποτελέσματα αξιολόγηση

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να στείλω στον ΣΒΕ

 1. Την Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το https://katartisialuminio.gr/)
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, Απολυτήριου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, κ.λπ., Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 4. Αντίγραφο επαγγελματικών πιστοποιήσεων από εθνικούς η διεθνείς φορείς
 5. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης με ή και χωρίς πιστοποίηση
 6. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στον ΣΒΕ και στην οποία θα δηλώνεται ότι: Ο υποψήφιος ΔΕΝ συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης, που έχουν προκηρυχθεί. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, βεβαιώσεις εργοδοτών για το είδος της απασχόλησης τους.

Πληροφορίες

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ):
Τηλ. 2310 539817
Δ/νση:Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσ/νίκη
https://katartisialuminio.gr

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.