ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Alumil: Σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών το εννεάμηνο

Συγκρατημένη αισιοδοξία από την διοίκηση για την συνέχεια, με σαφείς επιφυλάξεις όμως για τις επιπτώσεις της επιδημίας και της ενεργειακής κρίσης!

Η διοίκηση της ALUMIL ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των κερδών κατά το εννεάμηνο του 2021, αναφέρει δε ότι οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση είτε της πανδημίας είτε της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας είναι επισφαλής αυτή τη στιγμή, αν και εκφράζει μία συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ο Όμιλος
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, κατέγραψε αύξηση 25,3% και διαμορφώθηκε στα €79,6 εκατ. έναντι €63,5 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε αύξηση 26,1% και διαμορφώθηκε στα €220,1 εκατ. έναντι €174,5 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €15,2 εκατ. έναντι €8,1 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 86,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν αύξηση 103,8% και διαμορφώθηκαν στα €34,8 εκατ. έναντι €17,1 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Η μητρική εταιρία
Ο κύκλος εργασιών του Μητρικής εταιρίας κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, κατέγραψε αύξηση 26,7% και διαμορφώθηκε στα €50,6 εκατ. έναντι €40,0 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε αύξηση 24,5% και διαμορφώθηκε στα €141,0 εκατ. έναντι €113,3 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €8,1 εκατ. έναντι €3,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 111,1%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν αύξηση 207,7% και διαμορφώθηκαν στα €17,5 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Παράλληλα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 δεν προέκυψαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και της Μητρικής.

Επιφυλάξεις αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια
Αναφορικά δε με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2021. Τέλος, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση στην παγκόσμια αγορά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση είτε της πανδημίας είτε της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας είναι επισφαλής. Εν τούτοις, η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την εξαιρετική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Μητρικής για τη χρήση 2021 στο σύνολό της, διατηρεί όμως επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση είτε της πανδημίας είτε της ενεργειακής κρίσης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button