ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ift Rosenheim Hellas: Απαιτήσεις & σήμανση CE πορτών για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης

Όλα τα συστήματα πορτών για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης, τα οποία είναι χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ και το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241.

Του Δημ. Μουστακίδη (hellas@ift-rosenheim.de), Γενικού Δ/ντή ift Rosenheim Hellas

Με αφορμή το θλιβερό θανατηφόρο περιστατικό ιδιοκτήτη επιχείρησης με μια καγκελόπορτα, θέλουμε να ενημερώσουμε για τις απαιτήσεις και τη σήμανση CE για χειροκίνητες και μηχανοκίνητες «Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης».

Όλα τα συστήματα πορτών για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης, τα οποία είναι χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα και προορίζονται να χρησιμεύσουν ως πρόσβαση για οχήματα και εμπορεύματα που οδηγούνται ή συνοδεύονται από ανθρώπους και τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη 1η Μαΐου 2005, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων και των κανόνων της ΕΕ και πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ και το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241.

Το συγκεκριμένο πρότυπο καλύπτει, επίσης, τα ρολά ασφαλείας σε εμπορικά καταστήματα που δεν προορίζονται για τη διέλευση οχημάτων ή εμπορευμάτων, αλλά για ανθρώπους και μπάρες σε οδούς κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει κίνηση ατόμων και δεν είναι αποκλειστικά για κυκλοφορία οχημάτων.

Το εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος EN 13241

Το εναρμονισμένο πρότυπο καθορίζει με σαφή τρόπο τους τομείς ευθύνης για τους παραγωγούς, τους κατασκευαστές και τους τοποθετητές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241 και είναι υπεύθυνοι για την εσφαλμένη εκτέλεση.

Κύριο μέλημα είναι η προστασία και η ασφάλεια των ανθρώπων. Επομένως, πρέπει να πληρούνται όλα τα πρότυπα ασφαλείας, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κινδύνους, όπως:

  • μάγκωμα και διάτμηση (π.χ. προστασία από παγίδευση των δακτύλων, προστασία από ακούσιο άπλωμα του χεριού στις ράγες λειτουργίας, προστασία από πτώση κάθετα κινούμενων φύλλων πόρτας, ασφάλεια επαφής στις κύριες και δευτερεύουσες ακμές κλεισίματος, περιορισμός της δύναμης),
  • ανύψωση, ανάσυρση και ώθηση (π.χ. ασφαλής προστασία ανάσυρσης, ανέπαφα συστήματα ασφαλείας, σύστημα “νεκρού ανθρώπου”, λείες επιφάνειες φύλλων),
  • ηλεκτρικοί κίνδυνοι (π.χ. απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες σφάλματος για όλες τις συσκευές κίνησης, ελέγχου και ασφάλειας και τα εξαρτήματά τους).

Απαιτήσεις σε βιομηχανικές και εμπορικές πόρτες και γκαραζόπορτες

Οι πόρτες είναι δομικά προϊόντα και, σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ για τα δομικά προϊόντα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλότητας για συνεχόμενη χρήση σε υπέργειες και υπόγειες κατασκευές. Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241, τα ηλεκτροκίνητα συστήματα πορτών εμπίπτουν επίσης στην οδηγία της ΕΕ για τα μηχανήματα, στην οδηγία της ΕΕ για τη χαμηλή τάση και, στην περίπτωση τηλεχειριστηρίου, στην οδηγία της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ).

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα, μια βιομηχανική ή εμπορική πόρτα ή γκαραζόπορτα πρέπει να φέρει σήμανση CE, όταν διατίθεται στην αγορά, δηλαδή όταν ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η οδηγία για τα μηχανήματα, από την άλλη πλευρά, απαγορεύει τη σήμανση πριν από τη συναρμολόγηση και την ολοκλήρωση. Έτσι, η μηχανοκίνητη πόρτα πρέπει να εφοδιάζεται με δήλωση επιδόσεων και σήμανση CE τόσο ως πόρτα σύμφωνα με τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα πριν από τη διάθεσή της στην αγορά όσο και ως μηχανοκίνητη πόρτα σύμφωνα με την οδηγία για μηχανήματα μετά τη τοποθέτηση και την ολοκλήρωσή της με δήλωση συμμόρφωσης και ξεχωριστή σήμανση.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις πόρτες, που στη συνέχεια μηχανοποιούνται και, συνεπώς, εμπίπτουν στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σήμανσης των οδηγιών (μηχανήματα, χαμηλή τάση, ΗΜΣ).

Οι παραγωγοί/κατασκευαστές πορτών πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές με τη δήλωση επιδόσεων για όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, και τουλάχιστον για την επίδοση ενός ουσιώδους χαρακτηριστικού και να επιθέτουν τη σήμανση CE.

Τα πρότυπα που βρίσκουν εφαρμογή για τον καθορισμό των επιδόσεων των ουσιωδών χαρακτηριστικών αναγράφονται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241 «Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης».

Ο παραγωγός/κατασκευαστής της πόρτας πρέπει να αποδείξει ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά και εναρμονίζονται μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής εκδίδει δήλωση επιδόσεων, με την οποία επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν που έχει διαθέσει στην αγορά πληροί τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όλων των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών και είναι συμμορφούμενο. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE, ο κατασκευαστής, ο διανομέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την ΕΕ δηλώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008 της ΕΕ, «ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της».

Για τη σήμανση CE απαραίτητα είναι:

  • Οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) και
  • το Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC).

Οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου δεν αφορούν κάθε μεμονωμένο προϊόν, αλλά μόνο τον τύπο του προϊόντος. Ως τύπο προϊόντος προς δοκιμή, ο κατασκευαστής θα πρέπει να επιλέξει την πιο δυσμενή παραλλαγή ενός τύπου όσον αφορά το μέγεθος και το σχεδιασμό για την ασφάλεια, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των δοκιμών να μπορούν να μεταφερθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Εάν το αποτέλεσμα των αρχικών δοκιμών τύπου είναι θετικό για τον πιο δυσμενή συνδυασμό των επιμέρους παραμέτρων, τότε όλες οι παραλλαγές προϊόντων με πιο ευνοϊκούς συνδυασμούς παραμέτρων μπορούν να καλυφθούν από το αποτέλεσμα της δοκιμής. Για την επιλογή του δείγματος (των δειγμάτων) δοκιμής, ο κοινοποιημένος φορέας δοκιμών μπορεί να βοηθήσει (όπως για παράδειγμα το ift Rosenheim Hellas).

Πόρτα σε θάλαμο δοκιμών για δοκιμή αντοχής σε ανεμοπίεση – υπο πίεση

Όλες οι βιομηχανικές και εμπορικές πόρτες και γκαραζόπορτες πρέπει να αντιστοιχούν στον αντίστοιχο δοκιμασμένο τύπο προϊόντος. Τα μεμονωμένα μέρη μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να επηρεαστεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης μόνο εάν είναι πανομοιότυπα με τα αρχικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη δοκιμή τύπου. Εάν χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή πρόσθετα εξαρτήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δηλωθέντα χαρακτηριστικά, η συνεχής εγκυρότητα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να επικυρώνεται από εγκεκριμένο κοινοποιημένο φορέα δοκιμών. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ο φορέας δοκιμών που πραγματοποίησε την αρχική δοκιμή τύπου.

Πόρτα σε θάλαμο δοκιμών για δοκιμή αντοχής σε ανεμοπίεση – αστοχία δοκιμής

Οι πόρτες υπόκεινται στο σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης (AVCP) 3.

Σύστημα Συμμόρφωσης

(Συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης)

Αρμοδιότητες του Κατασκευαστή Αρμοδιότητες του

Κοινοποιημένου Φορέα

Έλεγχος Παραγωγής (FPC) Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ITT)
3 X X

Το σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης 3, σημαίνει ότι οι δοκιμές σύμφωνα με το EN 13241 για όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά πρέπει να διεξαχθούν από εγκεκριμένο κοινοποιημένο φορέα δοκιμών.

Ποια έγγραφα πρέπει να παραδίδονται στον πελάτη ή τον χρήστη

Το προϊόν, πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με τον κανονισμό
  • Οδηγίες εγκατάστασης (μόνο για τοποθετητή)
  • Οδηγία χρήσης
  • Οδηγίες συντήρησης

Στην περίπτωση των μηχανοκίνητων πορτών, εκτός των ανωτέρω, συνοδεύεται επιπλέον με δήλωση συμμόρφωσης και παραδίδεται μαζί με βιβλίο επισκευών και συντήρησης.

Ένα προϊόν χωρίς τα παραπάνω δεν είναι πλήρες. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι στην επίσημη γλώσσα του εκάστοτε κρατούσα τη ΔΕ.

Επιπρόσθετα προτείνεται να υπάρχει έντυπο παράδοσης υπογεγραμμένο από τον πελάτη.

Εγκατάσταση

Το πρότυπο προϊόντος «Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης» ορίζει σαφώς ποιος μπορεί να εγκαταστήσει βιομηχανικές και εμπορικές πόρτες και γκαραζόπορτες. Έτσι, οι βοηθοί μπορούν να τοποθετούν συστήματα πορτών, μόνο υπό την επίβλεψη έμπειρου τοποθετητή.

Συντήρηση

Η συντήρηση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από αρμόδια και εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν τα προσόντα να αξιολογούν την κατάσταση των βιομηχανικών και εμπορικών πορτών και γκαραζοπορτών, λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της εμπειρίας ή της τεχνικής τους κατάρτισης στη λειτουργία των συστημάτων πορτών.

Σχετικά με το ift Rosenheim Hellas

Το ift Rosenheim Hellas είναι εταίρος του ift Rosenheim, ένας πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης και διεθνώς διαπιστευμένος σύμφωνα με το DINENISO / IEC 17025. Η έμφαση δίνεται στην πρακτική, ολοκληρωμένη και γρήγορη δοκιμή και αξιολόγηση όλων των ιδιοτήτων παραθύρων, πετασμάτων, θυρών, πυλών, γυαλιού και δομικών υλικών. Στόχος είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ο σχεδιασμός και η τεχνολογία καθώς και το έργο τυποποίησης και έρευνας. Η πιστοποίηση από το ift Rosenheim εξασφαλίζει μία πανευρωπαϊκή αποδοχή. Το ift έχει δεσμευτεί στη μετάδοση γνώσεων και απολαμβάνει ως ουδέτερος θεσμός, ως εκ τούτου, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα ιδιαίτερο καθεστώς – οι δημοσιεύσεις τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση της τεχνικής.

www.ift-rosenheim.de

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.