ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

EXALCO: Βιωσιμότητα στην πράξη!

Με σεβασμό στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η EXALCO επενδύει στην «πράσινη» ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη, με απώτερο στόχο την προστασία του οικοσυστήματος της Γης!

Σε όλη τη γη, υπάρχει ένα και μοναδικό σύστημα που δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε – Το οικοσύστημα! Γι’ αυτό η EXALCO δεσμεύεται να το προστατεύει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής της διαδικασίας.

Με σεβασμό στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η EXALCO -ταυτόσημη με την αντικατάσταση κουφωμάτων- επενδύει στην πράσινη ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη, με στόχο σε βάθος 3ετίας να παράγει 100% πράσινο αλουμίνιο, δηλαδή συστήματα αλουμινίου με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στο αναντικατάστατο οικοσύστημα της Γης!

Βιωσιμότητα στην πράξη

Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, η EXALCO εξοπλίζει τα επαγγελματικά και οικιστικά κτίρα με συστήματα αλουμινίου κορυφαίας ποιότητας, προστατεύοντας τη ζωή μέσα σε αυτά. Διευρύνοντας την προσέγγισή της προς το περιβάλλον, η εταιρεία αναπτύσσει πρακτικές βιωσιμότητας, δημιουργώντας συνθήκες και υποδομές για μακροπρόθεσμη ευημερία, για έναν καλύτερο, πιο «πράσινο» πλανήτη.

Κατοικία στο Βέλγιο

Πιστοποίηση με τα Διεθνή Πρότυπα

Η EXALCO έχει πιστοποιηθεί για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 και για την Ενεργειακή Διαχείριση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001:2018. Η εταιρεία συμβάλει καθημερινά στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος του άνθρακα και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Ανακύκλωση

Η θεσσαλική διέλαση ανακυκλώνει το 100% του σκραπ που προέρχεται από την παραγωγή Α’ υλών (με την εταιρεία ΕΠΑΛΜΕ), τις Β’ ύλες, όπως χαρτί, πλαστικό και ξύλο (με διάφορες εταιρείες ανακύκλωσης) και διαχειρίζεται τα απόβλητα με διαδικασία πυρόλυσης, (όπου τα υπολείμματα παραδίδονται στην εταιρεία POLYECO), συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Για την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας, η EXALCO έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στις βιομηχανικές στέγες των εργοστασίων και σε ιδιόκτητα φωτοβολταϊκά πάρκα, παράγοντας ρεύμα για ιδιοχρησία. Σήμερα το 50% της ενέργειας που καταναλώνει προέρχεται από ΑΠΕ. Στόχος της εταιρείας είναι να αγγίξειτο 100% των αναγκών της μέσα στην επόμενη 3ετία (2024).

Ιδιόκτητο φωτοβολταϊκό πάρκο της EXALCO ισχύος 4MW

Οι πράξεις της εταιρείας μιλούν μέσα από τους αριθμούς

Η EXALCO δεν στέκεται μόνο στην «πράσινη» γενικόλογη ρητορική όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη αλλά αφήνει τις πράξεις της μέσα από αδιαμφισβήτητα νούμερα να μιλούν γι’ αυτή.

Ακολουθούν οι «πράσινες» δράσεις της εταιρείας, ποσοτικοποιημένες, για να μπορεί να εξαχθεί μία ολοκληρωμένη και σε βάθος εικόνα για το πόσο σημαντική είναι για την EXALCO η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

– Η EXALCO διαθέτει εσωτερικούς μετρητές κατανάλωσης της ενέργειας και παρακολουθεί με αντίστοιχους δείκτες (KPIs) τη χρήση λογισμικών ERP και Data Analytics την απόδοση ως προς τη χρήση ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

– Σε βάθος δεκαετίας η εξοικονόμηση σε ηλεκτρική ενέργεια ανά μονάδα προϊόντος είναι της τάξης του 24% και η αντίστοιχη σε Φυσικό Αέριο ισούται με 44%.

– Σε σχέση με το υφιστάμενο έτος βάσης (αναφοράς) 2019, το οποίο είναι ένα μοντέλο σύγκρισης κατανάλωσης της ενέργειας για τις πηγές σημαντικής χρήσης ενέργειας (Ενεργοβόρα Χρήση/Significant Energy Uses ή SEUs), η εταιρεία έχει εξοικονομήσει 3.640MWh στο έτος 2020 και 6.450MWh στο έτος 2021, με επακόλουθο τη διαρκή μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος.

– Επιθυμεί να συνεργάζεται με προμηθευτές που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης της ενέργειας.

– Προμηθεύεται εξοπλισμό και αναλώσιμα, αξιολογώντας την ενεργειακή τους κλάση.

Στιγμιότυπο από το νέο υπερσύγχρονο, πολύ χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης βαφείο Η/Β που αποτελεί επένδυση του 2021

Περιβάλλον

– Η EXALCO παρακολουθεί δείκτη κατανάλωσης ύδατος από τις μονάδες παραγωγής και επιτυγχάνει εξοικονόμηση στη χρήση του νερού, υλοποιώντας τεχνικά έργα (π.χ. μετατροπή υδρόψυκτων συστημάτων σε αερόψυκτα). Σε βάθος δεκαετίας η χρήση ύδατος ελαττώθηκε κατά 30%.

– Παρακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, όπου και σε βάθος δεκαετίας δεν έχει διαπιστωθεί καμία απόκλιση από τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων.

– Συμμορφώνεται με την εγχώρια και διεθνή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις Φορέων (Η.Μ.Α., Ε.Ο.Α.Ν., EU Registry, EPRTR)

– Συνεργάζεται όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, μόνο με αδειοδοτημένους φορείς ανακύκλωσης επικίνδυνων και μη αποβλήτων.

Ανακυκλώνει στο 100% το Σκραπ Αλουμινίου, που προέρχεται από την παραγωγική διεργασία της διέλασης αλουμινίου και το αποστέλλει σε αδειοδοτημένη εξωτερική μονάδα παραγωγής για επαναχύτευση.

Ανακυκλώνει το 100% των επικίνδυνων υλικών (π.χ. λιπαντικών) μέσω των φορέων ανακύκλωσης.

Ανακυκλώνει το 100% των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, υλικά κυρίως συσκευασίας μέσω των φορέων ανακύκλωσης.

Ανακυκλώνει στο 100% το αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό όπως λαμπτήρες και μπαταρίες μέσω των φορέων ανακύκλωσης.

– Διαθέτει κάδους απόρριψης των ανακυκλώσιμων υλικών για να διατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό.

– Με τη χρήση της τεχνολογίας, λογισμικά ERP και Data Analytics, προγραμματίζει βέλτιστα τις ανάγκες σε αναλώσιμα υλικά.

– Συνεργάζεται με προμηθευτές που είναι ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον.

– Προμηθεύεται αναλώσιμα, τα οποία είναι πλήρως ανακυκλώσιμα ή/και φιλικά προς το περιβάλλον.

– Παρακολουθούνται οι Εκπομπές Αέριων Ρύπων (έμμεσες & άμεσες σε tCO2eq/έτος) και σε αναλογία με τις ετήσιες παραγωγές παρατηρείται βελτίωση με την πάροδο του χρόνου, που οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων της παραγωγής προϊόντων, αλλά και της βελτιστοποίησης του προγραμματισμού της μέσω λογισμικών ERP και Data Analytics.

– Εκδίδει την Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Εκπομπών και Ποιότητας Περιβάλλοντος.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.