ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Επικαιροποιείται η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων

αντικατάσταση ενεργειακάΣτη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισµού για την επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προχώρησε το ΥΠΕΝ με απόφασή του. Σκοπός της ως άνω Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και, κατά προτεραιότητα:

 • ο προσδιορισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του ν.4122/2013),
 • η αναθεώρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και άρθρο 4 του ν.4122/2013) και
  η κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθµού των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Ν.4122/2013).

Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε:

 • τον καθορισµό των κτιρίων αναφοράς (τυπικών κτιρίων) του παραρτήµατος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ
 • τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης του παραρτήµατος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που πρέπει να εκτιµώνται για τα κτίρια αναφοράς µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
 • τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων
 • την αναθεώρηση της µεθοδολογίας υπολογισµού και των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, όπως αυτές καθορίζονται µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και εξειδικεύονται µε τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ),
 • τον πρακτικό ορισµό των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας
 • το εθνικό σχέδιο για την αύξηση των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας
 • την τροποποίηση του Ν.4122/2013 και των εκδιδόµενων κατ” εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων.

Κράτα το

Σχετικά Άρθρα

Back to top button