Βαφή & ΑνοδίωσηΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AkzoNobel: Interpon D πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής με «πράσινο» αποτύπωμα

Planet Possible2376

Βλέποντας μία βαμμένη μεταλλική επιφάνεια είναι συχνά δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς εάν η βαφή έγινε με υγρό χρώμα ή με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής. Επιπλέον, καθώς και τα δύο είδη βαφής ανταποκρίνονται σε παρόμοιες προδιαγραφές αντοχών, είναι συχνά δύσκολο να επιλέξει κανείς μεταξύ των δύο μόνο από την επιθυμητή τελική εμφάνιση.

Οι διαφορές μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών βαφών (υγρό χρώμα ή στερεή πούδρα) είναι πολύ μεγάλες και τις διαπιστώνει κανείς πριν από την εφαρμογή τους, κατά το στάδιο της προδιαγραφής, όπου τα κριτήρια επιλογής με γνώμονα την «πράσινη» δόμηση είναι κυρίαρχης σημασίας.

Τα υγρά χρώματα εφαρμόζονται σχετικά απλά, ακόμα και επί τόπου στην μεταλλική κατασκευή, αντίθετα με τις πούδρες οι οποίες δεν εφαρμόζονται ποτέ επιτόπου αλλά βιομηχανικά. Τα χρώματα πούδρας έχουν πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και είναι αυτά που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της ραγδαίας τους εξάπλωσης. Τα πλεονεκτήματα των πουδρών συνδέονται με την απουσία διαλύτη και τη δυνατότητα να ανακτούνται ανακυκλούμενες συνεχώς στην εγκατάσταση βαφής, παράγοντας σχεδόν μηδενικά απόβλητα:

  • Δεν απαιτείται μεταφορά διαλύτη στη γραμμή παραγωγής ή το βαφείο
  • Δεν απαιτείται απομάκρυνση του διαλύτη από την τελική βαφή (after-burning)
  • Δεν απελευθερώνονται πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) κατά τη βαφή
  • >95% χρήση του στερεού χρώματος

Ολοένα και περισσότερα βαφεία ανταποκρίνονται στη νομοθεσία που επιβάλλει πλέον τη μείωση χρήσης διαλυτών, αντικαθιστώντας τις γραμμές υγρής βαφής με γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα.

Επιπλέον, ο καθαρισμός του εξοπλισμού βαφής με πούδρα είναι σχετικά εύκολος με λιγοστά απόβλητα. Ενώ η υγρή βαφή απαιτεί 2-4 στρώσεις βαφής, η πούδρα εφαρμόζεται με έναν μόλις ψεκασμό (μια στρώση) και έτσι η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας βαφής είναι πολύ χαμηλότερη.

Print AkzoNobel CMYKΗ AkzoNobel επιδιώκει συστηματικά να συγκαταλέγεται στους πιο αειφόρους παραγωγούς χρωμάτων, καθώς στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Έτσι, έχει υιοθετήσει μια στρατηγική που εστιάζει στη ριζική αποτελεσματικότητα των πρώτων υλών και της ενέργειας που καταναλώνεται. Με γνώμονα το μότο «παράγουμε περισσότερα, καταναλώνοντας λιγότερα», η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τους πελάτες και τους προμηθευτές της για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της μείωσης εκπομπών VOC, της αύξησης της αντοχής στα καιρικά φαινόμενα, την προστασία, την ασφάλεια, κ.λπ. Η στρατηγική αυτή της εταιρείας ονομάζεται «Planet Possible».

Οι προσπάθειές της AkzoNobel για την αειφόρο διαχείριση των προϊόντων της έχει αναγνωριστεί το 2015 με τη βράβευση European Responsible Care Award, από τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο χημικών βιομηχανιών (CEFIC), και τη βράβευση Award for Responsible Care στην Κίνα, από τον σύνδεσμο των διεθνών παραγωγών χημικών (AICM). Μεταξύ άλλων, η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση του Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones τα τελευταία τέσσερα χρόνια 2012/13/14/ 15 ανάμεσα σε 350 άλλες εταιρείες στην κατηγορία των βιώσιμων υλικών.

Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος EPD® – Δέσμευση για αειφορία

H EPD® (Environmental Product Declaration) είναι μία επικυρωμένη και εγγεγραμμένη δήλωση, διεθνώς αναγνωρισμένη, η οποία παρέχει διαφανή, ποσοτικοποιημένα και συγκρίσιμα δεδομένα για τον κύκλο ζωής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος. Ο βασικός στόχος κάθε τέτοιας δήλωσης προϊόντος είναι να παρέχει αξιόπιστες, συγκρίσιμες και πιστοποιήσιμες πληροφορίες για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που καλύπτουν όλον τον κύκλο ζωής τους. H ανάλυση του κύκλου ζωής κάθε προϊόντος (LCA) περιλαμβάνει τις πρώτες ύλες, τη συσκευασία τους και τη μεταφορά τους (upstream), την παραγωγή του προϊόντος (our operations), τη διανομή στο δίκτυο πελατών και την εφαρμογή του προϊόντος (downstream).

picture1

Ειδικότερα, υπάρχουν τρείς τύποι περιβαλλοντικών δηλώσεων:

Τύπος Ι: Πιστοποιημένο Ecolabel

Παρέχεται από ανεξάρτητο φορέα σε προϊόντα που έχουν θετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια pass/fail (κατά ISO 14024).

Τύπος ΙΙ: Μη πιστοποιημένη Αυτο-Δήλωση

Δηλώσεις περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των προϊόντων από τον ίδιο τον παραγωγό τους (κατά ISO 14021).

Τύπος III: Πιστοποιημένη Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος EPD®

Περιλαμβάνει ποσοτικοποιημένα περιβαλλοντικά δεδομένα, βασισμένα στον κύκλο ζωής του προϊόντος, κατά ISO 14025, και πιστοποιημένα από ανεξάρτητο φορέα.

Το 2015 η AkzoNobel ολοκλήρωσε την ανάλυση του κύκλου ζωής των αρχιτεκτονικών πουδρών βαφής Interpon D, συντάσσοντας την πιστοποιημένη περιβαλλοντική τους δήλωση τύπου ΙΙΙ, EPD®, κατά ISO 14025, με πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα Lars-Gunnar Lindfors, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες ver.2.01 18/09/2013 και PCR 2014:10 UN CPC 3511 Paint and varnishes and related products ver. 1.0 17/04/2014. H EPD® καλύπτει με αναλυτικά ποσοτικοποιημένα δεδομένα και τις τρείς ομάδες Interpon D (Interpon D1000, Interpon D2000, Interpon D3000) σε έξι εργοστάσια ανά τον κόσμο.

picture3

H ανάλυση του κύκλου ζωής έδειξε ότι περίπου το 65% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχεται από τις δραστηριότητες downstream, δηλαδή από την εφαρμογή των προϊόντων στα βαφεία και ειδικότερα από τη χημική προεργασία, που προηγείται του χρώματος, και τον πολυμερισμό του. Τα βαφεία αφυπνίζονται συνεχώς για την ανάγκη να παρέχουν διαφανή στοιχεία ως προς την αειφόρο λειτουργία τους και μερικά έχουν ήδη λάβει EPD, βελτιώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν. Έτσι, η AkzoNobel συνεργάζεται με τους πελάτες της-βαφεία για να μειώσει τον αντίκτυπο αυτής της φάσης του κύκλου ζωής των Interpon D.

picture4

Όλο το αναλυτικό κείμενο της πιστοποίησης EPD® καθώς και το Climate Declaration των Interpon D είναι διαθέσιμα στο www.environdec.com και συνεισφέρουν σε βαθμούς LEED και BREEAM.

Το LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης του US Green Building Council που αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικά καλύτερες πρακτικές κατασκευής. Για να αποκτήσουν την πιστοποίηση LEED τα έργα θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, ώστε να λάβουν βαθμούς που αντιστοιχούν σε διάφορα επίπεδα πιστοποίησης. Συχνά δημιουργείται η σύγχυση ότι τα υλικά έχουν πιστοποιήσεις LEED, αλλά αυτό δεν είναι αληθές. Ένα κατασκευαστικό έργο-κτήριο αξιολογείται συνολικά και λαμβάνει πιστοποίηση LEED, η οποία βασίζεται στο άθροισμα των βαθμών που κερδίζει ως προς την αειφορία. Η χρήση συγκεκριμένων υλικών προσφέρει βαθμούς υπό συγκεκριμένους κανόνες.

Για παράδειγμα, τα διακοσμητικά χρώματα των τοίχων προσφέρουν βαθμούς LEED, εάν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες και είναι χαμηλής οσμής. Τα χρώματα που εφαρμόζονται εργοστασιακά στα δομικά στοιχεία, όπως οι πούδρες βαφής Interpon D στα προφίλ αλουμινίου ή τις χαλύβδινες επιφάνειες, προσφέρουν βαθμούς LEED με άλλους τρόπους: πρόσφατοι κανονισμοί LEED, έκδοση 4, βαθμοί που συνδέονται με την περιβαλλοντική δήλωση EPD®.

picture2

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.