ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Μπλόκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις φθηνές εισαγωγές αλουμινίου από τρίτες χώρες

Μετρά κατά των επιδοτούμενων εισαγωγών παίρνει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, με στόχο να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την καταπολέμηση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων από τρίτες χώρες, όπως π.χ. η Κίνα.

Το φαινόμενο του ντάμπινγκ απασχολεί ιδιαίτερα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου, καθώς οι φθηνές εισαγωγές, έχουν κατακλίσει την αγορά της Γηραιάς Ηπείρου και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Για πρώτη φορά παγκοσμίως, οι ευρωπαϊκοί εμπορικοί κανόνες θα υποχρεώνουν τους εμπορικούς εταίρους και τους παραγωγούς εκτός ΕΕ να πληρούν τα διεθνή πρότυπα εργασίας και περιβάλλοντος, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα ντάμπινγκ. Στόχος είναι να ενισχυθεί η προστασία των θέσεων εργασίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των φθηνών εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες που παρεμβαίνουν στην οικονομία τους.

Οι κύριες αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος κανονισμός είναι οι εξής:

  • κατά τη λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ θα λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες των πρακτικών ντάμπινγκ στην κοινωνία και το περιβάλλον
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί τις συνθήκες που επικρατούν στις τρίτες χώρες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν κατά την υποβολή καταγγελιών να βασίζονται στις σχετικές εκθέσεις που θα δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Δεν θα υπάρξει πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν πρόσθετες αποδείξεις ότι οι ανταγωνιστές τους από τρίτες χώρες εμπορεύονται προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, χρησιμοποιώντας πρακτικές ντάμπινγκ
  • θα δοθεί στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες
  • όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και ιδίως τα συνδικάτα, θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την επίσημη έγκρισή του από το Συμβούλιο και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, καθώς καλούνται να ανταγωνιστούν εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες σε πολύ χαμηλές τιμές λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής τους ικανότητας και των επιδοτούμενων οικονομιών τους. Το φαινόμενο αυτό απαντάται κυρίως στις βιομηχανίες αλουμινίου, χάλυβα, τσιμέντου, χημικών, κεραμικών, γυαλιού, χαρτιού, ποδηλάτων και ηλιακών συλλεκτών.

Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει στην ΕΕ να λαμβάνει μέτρα έναντι τέτοιων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, δηλαδή έναντι των εισαγωγών προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες προκύπτουν από τις κρατικές παρεμβάσεις των τρίτων χωρών.

Πηγή: BusinessesNews

Σχετικά Άρθρα

Back to top button