Home » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ » ELVAL COLOUR: Σκέψεις & σχόλια για τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας

ELVAL COLOUR: Σκέψεις & σχόλια για τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας

Σκέψεις και σχόλια επί του νέου κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Του Γ. Μιχαλάτου, Τεχνικού Δ/ντη, Elval Colour

Την προηγούμενη χρονιά ξεκίνησε η διαδικασία επικαιροποίησης του απαρχαιωμένου κανονισμού πυροπροστασίας των κατασκευών, δίνοντας μέσω δημόσιας διαβούλευσης τη δυνατότητα σε εμπλεκόμενους με κατασκευές και υλικά να συνεισφέρουν με τη γνώση τους και την εμπειρία τους.

Παγκοσμίως παρατηρείται τάση αύξησης της ασφάλειας και της πυροπροστασίας των κατασκευών. Η τάση αυτή είναι συνέπεια τραγικών δυστυχημάτων που προκλήθηκαν από φωτιά όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο 24-όροφο συγκρότημα κατοικιών στο Grenfell.

Εκεί, η επιλογή ακατάλληλων υλικών εξωτερικής επένδυσης και τύπου θερμομόνωσης (θερμομόνωση PIR) και η μη εφαρμογή του κανονισμού, οδήγησαν στη ραγδαία εξάπλωσης της φωτιάς που ξέσπασε στον 4ο όροφο, προκαλώντας 71 θανάτους και πάνω από 70 τραυματισμούς. Αντίστοιχα παραδείγματα αποτελούν οι πυρκαγιές στο Lacrosse Apartment Building της Αυστραλίας και στο ξενοδοχείο Address Downtown Dubai των ΗΑΕ.

Σχολιασμός Κανονισμού σχετικά με το Πρότυπο EN 13501-1

Σημαντικό βήμα αποτελεί η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προτύπου 13501-1 στον τρόπο κατάταξης των υλικών επένδυσης κτιρίων, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια απόδοσης:

  • Πλευρική εξάπλωση φωτιάς
  • Συνολικές εκπομπές καπνού
  • Φλεγόμενα σωματίδια / σταγονίδια
  • Χρονική διάρκεια αυτόσβεσης φωτιάς
  • Ολική έκλυση θερμότητας
  • Ρυθμός ανάπτυξης φωτιάς
  • Ρυθμός ανάπτυξης καπνού

Ο προηγούμενος Κανονισμός περιλάμβανε μόνο δοκιμή ακαυστότητας και δοκιμή εξάπλωσης της φωτιάς, χωρίς να ορίζει τα αντίστοιχα πρότυπα.

Παρ’ όλα αυτά το ΕΝ 13501-1 δεν επαρκεί. Από εμπειρία μέσω των πειραματικών ελέγχων υλικών και των συστημάτων προσόψεων, την πιστοποίηση αυτών σε πλήθος χωρών ανά τον κόσμο, καθώς και από τη μελέτη και αξιολόγηση συμβάντων πυρκαγιάς, οι πιστοποιητικοί οργανισμοί προηγμένων τεχνολογικά χωρών έχουν καταλήξει ότι η συμπεριφορά σε φωτιά δεν εξαρτάται μόνο από την κατηγοριοποίηση του υλικού της προσόψεως αλλά και από το τρόπο σχεδιασμού και κατασκευής του συστήματος αυτής. Εξαρτάται δηλαδή και από την κατηγοριοποίηση της μόνωσης, το σύστημα ανάρτησης που χρησιμοποιείται κ.λπ.

Η σωστή μεθοδολογία για εξασφάλιση επαρκούς συμπεριφοράς μιας πρόσοψης έναντι φωτιάς είναι ο συνδυασμός δοκιμής προϊόντος σύμφωνα με το EN 13501-1 με μία δοκιμή συστήματος. Προτείνουμε την αναβάθμιση των προδιαγραφών για κτίρια ψηλότερα των 23 μέτρων και για κτίρια υψηλής επισκεψιμότητας, με συμπλήρωση του κανονισμού με μια πειραματική διαδικασία ελέγχου του συστήματος πρόσοψης όπως αυτό χρησιμοποιείται στην πράξη στους παρακάτω κανονισμούς:

  • NFPA 285 «Standard Fire Test Method for Evaluation of Fire Propagation Characteristics of Exterior Non-Load-Bearing Wall Assemblies Containing Combustible Components», Πρότυπο των ΗΠΑ.
  • BS 8414-1 «Fire performance of external cladding systems. Test method for non-load bearing external cladding systems Applied to the masonry face of a building», Πρότυπο της Μεγάλης Βρετανίας (ή / και BS 8414-2 σε χαλύβδινη υποκατασκευή)

Διατάξεις για υλικά εξωτερικών επενδύσεων κτιρίων

Ενώ η υιοθέτηση του 13501-1 είναι θετική, οι διατάξεις που αφορούν τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων κτιρίων, οδηγούν σε λιγότερο αυστηρά κριτήρια όσον αφορά στη συμπεριφορά τους στη φωτιά, συγκριτικά με τον προηγούμενο Κανονισμό.

Συγκεκριμένα, ο Πίνακας ΙΙΙ του Π.Δ. 71/88 (κεφ. 3, παρ. 3.3.3.), αντικαθίσταται με τον Πίνακα 15 της παρ. 6.9.

(1) Για κτίρια υψηλού βαθμού κινδύνου η απόσταση διπλασιάζεται.

(2) Η απαιτούμενη για τοίχο πυροδιαμερίσματος.

(3) Σύμφωνα µε τη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.

(4) Το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσοστό ανοιγμάτων στη συνολική επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου, όπου κουφώματα µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 15 λεπτών υπολογίζονται µε το 50% της επιφάνειάς τους.

Πίνακας ΙΙΙ, Π.Δ. 71/88

Πίνακ