ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Η ΕΤΕΜ Α.Ε. ενισχύει την παραγωγική της δυναμικότητα στις εγκαταστάσεις της στη Μαγούλα

Από την Ελλάδα θα τροφοδοτείται η εμπορική δραστηριότητα των θυγατρικών σε Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία και Ουκρανία.

Η εταιρία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. εισέρχεται με ποσοστό 80% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕΜ Α.Ε. εισφέροντας περίπου 24,3 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας πλήρως την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΜ Α.Ε. θα χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Βουλγάρικης εταιρείας ETEM BG S.A. και στην υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού πλάνου (2020-2022) που αποβλέπει κυρίως στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, από την διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση, η οποία μεταξύ των άλλων, αναφέρει:

Η εταιρεία με την  επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 5ης Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε να χορηγήσει ειδική άδεια, η οποία ισχύει για  έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» να καλύψει πλήρως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μη εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής  «ΕΤΕΜ Α.Ε.»), συνολικού ποσού 24.316.420,00 ευρώ, με σκοπό την άντληση από την «ΕΤΕΜ Α.Ε.» κεφαλαίων ποσού 22.800.000,00 ευρώ με εισφορά σε μετρητά και 1.516.420,00 ευρώ με εισφορά μηχανημάτων, για τους κατωτέρω αναφερόμενους προορισμούς χρήσεως, και την έκδοση 70.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 4,00 ευρώ εκάστη, με τιμή έκδοσης 347,38 ευρώ, όπως αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» της 22-12-2020. Επισημαίνεται ότι η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» και η «ΕΤΕΜ Α.Ε.» είναι συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2(α) του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα,  και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, δεδομένου ότι η Viohalco S.A. κατέχει το 91,44% των μετοχών της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.».

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.»  θα χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Βουλγάρικης εταιρείας ETEM BG S.A. και στην υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού πλάνου (2020-2022) που αποβλέπει κυρίως στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας. Συγκεκριμένα:

α. Για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ETEM BG S.A. Το ΔΣ της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» έλαβε γνώση του αιτήματος του ΔΣ της ETEM BG S.A. για την συμμετοχή της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ETEM BG S.A. ύψους 18,8 εκ. ευρώ. Το επιχειρηματικό σχέδιο της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» μετά την ενσωμάτωση της δραστηριότητας του Ομίλου ETEM BG S.A. προβλέπει ότι η εταιρεία ETEM BG S.A. και οι θυγατρικές της ETEM SYSTEMS SRL (Ρουμανία), ETEM SCG DOO (Σερβία) και ETEM SYSTEMS LLC (Ουκρανία) θα ασκούν αποκλειστικά εμπορική δραστηριότητα. Η παραγωγική δραστηριότητα θα αφορά μόνο στην «ΕΤΕΜ Α.Ε.» η οποία θα διαθέτει τα προϊόντα προς τον Όμιλο ETEM BG S.A.. Το συγκεκριμένο πλάνο της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» αποβλέπει στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αύξηση της αξίας της εταιρίας. Ο μετασχηματισμός της ETEM BG S.A. καθίσταται προϋπόθεση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.».

β. Επενδυτικό πρόγραμμα 2020-2022. Παράλληλα η «ΕΤΕΜ Α.Ε.» υλοποιεί τριετές επενδυτικό πρόγραμμα (2020-2022)  που αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, αναβάθμιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων και βελτίωση  αποδοτικότητας του εργοστασίου της Μαγούλας.  Για την ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου απαιτείται οικονομική ενίσχυση 4 εκ. ευρώ και εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού 1,5 εκ. ευρώ.

H αλλαγή στην στρατηγική πωλήσεων και διάθεσης των προϊόντων, μέσω της ενίσχυσης του εμπορικού τομέα λόγω της απόκτησης της ETEM BG S.A., αφενός, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, της αύξησης της δυναμικότητας και τη μείωση του κόστους διοίκησης αφετέρου, θα βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα της εταιρείας.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» ολοκληρώνεται στις 31/12/2022, ενώ η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ETEM BG S.A., θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου διμήνου του 2021.

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής, δηλαδή της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» το ποσοστό της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» θα ανέρχεται σε 80% από 0% που είναι σήμερα.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.