ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Ο νέος τροποποιημένος Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος “εξοικονομώ”

Αρκετές αλλαγές έγιναν στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” και στα σχετικά παραρτήματα του οδηγού. Για τις αλλαγές αυτές εκδόθηκε η με Α.Π. 175600/430/04.06.2018 (ΦΕΚ Β’ 2123/08.06.2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ενσωματωθεί στον νέο Οδηγό Εφαρμογής που είναι ανηρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος και καλό θα είναι να ενημερωθούν άμεσα οι επαγγελματίες κατασκευαστές κουφωμάτων.

Κατεβάστε τον τροποποιημένο Οδηγό Εφαρμογής (έκδοση Ιούνιος 2018)

Δείτε όλα τα παραρτήματα εφαρμογής του προγράμματος.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button