ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Άνοιξαν οι συμμετοχές για τα Βραβεία αρχιτεκτονικού έργου στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου

Το 14ο  Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές», σε συνεργασία με το ΕΙΑ (Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής) και τον ΣΕΚΑ (Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της ποιότητας στις κατασκευές αλουμινίου, αλλά και της συνεργασίας με τους έλληνες αρχιτέκτονες και κατασκευαστές αλουμινίου, προκηρύσσει Έκθεση & Βραβεία επιλεγμένων έργων που θα πραγματοποιηθεί 1-3/11/19 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.

Στόχος

Στόχος της Έκθεση & Βραβείων είναι η ανάδειξη των καλύτερων αρχιτεκτονικών έργων με κατασκευές αλουμινίου και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συνεργασία των ελλήνων κατασκευαστών αλουμινίου με τους αρχιτέκτονες, στην Ελλάδα του σήμερα και σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Ποιοι συμμετέχουν

Στην Έκθεση & Βραβεία γίνονται δεκτές συμμετοχές από ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου και αρχιτεκτονικά γραφεία ανεξαρτήτως εθνικότητας, που αφορούν υλοποιημένα έργα, ανεξαρτήτως είδους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου στο κέλυφος, σε πορτοπαράθυρα ή ειδικές κατασκευές του κτηρίου.

Η Έκθεση

Οι συμμετοχές έργων που θα επιλεγούν, θα εκτεθούν στην αίθουσα 11/12 του Ζαππείου Μεγάρου, στις 1-3/11/19, στο πλαίσιο του 14ου  Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» και θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε σχετικό κατάλογο που θα δημοσιευθεί στο site του συνεδρίου www.alumini.gr.

Ο κατάλογος θα επικοινωνηθεί σε όλον τον κύκλο του συνεδρίου (Αλουμινοκατασκευαστές, Κλάδος, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Συνεργαζόμενοι Κλάδοι, Ξενοδόχοι, Πολιτεία, Καλεσμένοι, Φορείς, Τύπος).

Επιτροπή αξιολόγησης

Τα έργα που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή ειδικών.

 1. Για τη συμμετοχή τους στην έκθεση
 2. Για τη βράβευση των καλύτερων

Η πενταμελής επιτροπή αποτελείται από:

 1. Διονύση Σοτοβίκη, Αρχιτέκτονα, ΕΙΑ
 2. Σταύρο Γυφτόπουλο, Αρχιτέκτονα, ΕΙΑ
 3. Τζούλια Τσαλίκη, Αρχιτέκτονα, Πρόεδρο ΣΑΔΑΣ Αττικής
 4. Κώστα Διαμαντή, Πρόεδρο Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου
 5. Έλλη Γκανάκου, Γ. Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

Το έργο της επιτροπής συντονίζει η εταιρεία διοργάνωσης ENERGY LINE.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές κυρίως με τα εξής κριτήρια:

 • Δημιουργικότητα και προκλήσεις του έργου
 • Συμμετοχή των κατασκευών αλουμινίου σε αυτό
 • Ποιότητα – δυσκολία υλοποίησης των κατασκευών αλουμινίου
 • Ικανοποίηση αναγκών εξοικονόμησης ενέργειας, ασφάλειας, λειτουργικότητας, αισθητικής, έξυπνης διαχείρισης, αποσβεσιμότητας της επένδυσης,

Βράβευση & Βραβεία

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00, στον χώρο της έκθεσης, αίθουσα 11/12, στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ.

Θα δοθούν 1ο, 2ο & 3ο Βραβείο, μικρογλυπτά – καλλιτεχνικά αντικείμενα με βάση το αλουμίνιο.

Θα δοθούν και τρεις έπαινοι σχετικοί με τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης.

Υποβολή συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα έργα τους μέχρι τις 10 Αυγούστου 2019.

Κάθε κατασκευαστικό αλουμινίου ή αρχιτεκτονικό γραφείο μπορεί να υποβάλει για κρίση τρεις (3) το πολύ προτάσεις, η κάθε μία σε διαφορετικό φάκελο με αναγραφή του θέματος και με πλήρη στοιχεία μέσα (όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω), καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Η πρωτοβουλία συμμετοχής μπορεί να προέρχεται από το κατασκευαστικό αλουμινίου ή από το αρχιτεκτονικό γραφείο του έργου, με τη σύμφωνη γνώμη (ή τουλάχιστον την αναφορά) και των δύο.

Για την κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω σε ψηφιακό φάκελο:

 1. Στοιχεία του έργου, του κατασκευαστικού αλουμινίου, του αρχιτεκτονικού γραφείου, με μικρή παρουσίαση ανά επιχείρηση (μέχρι 200 λέξεις) ή με σύντομα βιογραφικά των βασικών συντελεστών (προαιρετικά μέχρι 100 λέξεις έκαστο), σε αρχείο WORD.
 2. Τα στοιχεία της μελέτης, δηλαδή σύντομο ιστορικό (εργοδότης, διαδικασία ανάθεσης αν πρόκειται για δημόσιο έργο, σύνοψη των ιδιαιτεροτήτων και των ζητούμενων του έργου και ανάλυση των βασικών αρχών κατασκευής, σε αρχείο WORD.
 3. Σχέδια και φωτογραφίες που τεκμηριώνουν και αναδεικνύουν την αξία του έργου, σε χαρακτηρισμένα αρχεία .jpg ή .psd, συνοδευόμενα από υπόμνημα με σύντομες λεζάντες ανά έργο (μέχρι 15 λέξεις ανά λεζάντα), σε αρχείο WORD.

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ψηφιακά, (π.χ. με WeTransfer), στην ηλεκτρονική διεύθυνση direct@energyline.gr ή εναλλακτικά μαζί με την απαραίτητη ψηφιακή εγγραφή ως επισυναπτόμενα αρχεία και πάντα με βάση τις παρακάτω σημαντικές ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω (δείτε το σχετικό πλαίσιο στο τέλος του άρθρου).

Αφίσα επιλεχθέντων έργων για την Έκθεση

Προσοχή, η αφίσα αποστέλλεται μετά την πρώτη αξιολόγηση, με courier στην έδρα των διοργανωτών.

Προδιαγραφές: Τετράχρωμη με ψηφιακή εκτύπωση του έργου σε δύσκαμπτο υλικό περίπου 3-5mm (π.χ. σύνθετο πάνελ αλουμινίου), διάστασης 70cm πλάτος x 100cm ύψος.

Η αφίσα προετοιμάζεται από τους συμμετέχοντες, παρουσιάζει το έργο συμμετοχής με εικόνες και επεξηγηματικά κείμενα με βάση τα προαναφερόμενα (1, 2 & 3).

Υπόδειγμα της αφίσας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, στις επιλεγμένες συμμετοχές, μετά την πρώτη αξιολόγηση.

Η υποβολή των αφισών θα γίνει στα γραφεία της ENERGY LINE, Σοφοκλέους 1, 18538 Πειραιάς. Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 09.30 ‐ 16.00, με βάση τις σημαντικές ημερομηνίες που παρατίθενται σε παρακάτω ενότητα (δείτε το σχετικό πλαίσιο στο τέλος του άρθρου).

Όλα τα υλικά συμμετοχής θα παραμένουν στη διάθεση του συνεδρίου, που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα έκθεσης, επανέκθεσης και δημοσίευσής τους. Οι αφίσες μετά το πέρας της έκθεσης παραδίδονται στους κατόχους. Οι οργανωτές δεν έχουν την υποχρέωση διατήρησης και φύλαξής τους μετά το πέρας της έκθεσης στο Ζάππειο Μέγαρο, το μεσημέρι της 3ης  Νοεμβρίου 2019.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ENERGY LINE, στο τηλέφωνο 210.45.12.000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση direct@energyline.gr.

Όλες οι πληροφορίες και οι όροι είναι αναρτημένα στο www.alumini.gr.

Διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή στην Έκθεση & Βραβεία αρχιτεκτονικού έργου με κατασκευές αλουμινίου 2019 γίνεται και θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την ακόλουθη διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι, κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου και αρχιτεκτονικά γραφεία, θα πρέπει:

 1. Να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο www.alumini.gr/index.php/forma-sim-stoiheia-ergou.
 2. Να αποστείλουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο στους διοργανωτές με βάση τα παραπάνω.
 3. Να λάβουν από τους διοργανωτές επιβεβαίωση παραλαβής των 1 & 2.

Σημαντικές ημερομηνίες

10 Μαΐου 2019: Προκήρυξη της Έκθεσης & Βραβείων αρχιτεκτονικού έργου με κατασκευές αλουμινίου

10 Αυγούστου 2019: Λήξη υποβολής συμμετοχών – αποστολής φακέλων

20 Σεπτεμβρίου2019: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής για τα έργα που θα συμμετέχουν στην Έκθεσης & Βραβείων

15 Οκτωβρίου 2019: Λήξη αποστολής αφισών

1-3 Νοεμβρίου 2019: Έκθεση & Βραβεία στο πλαίσιο του συνεδρίου – Ζάππειο Μέγαρο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button